Cristin-prosjekt-ID: 404951
Sist endret: 5. januar 2010, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 404951
Sist endret: 5. januar 2010, 00:00
Prosjekt

Modul T60.1 «Språkforståelse og muntlig kommunikasjon» innenfor PROFFT-programmet (Program for fransk og tysk i skolen)

prosjektleder

Kåre Solfjeld
ved Institutt for språk, litteratur og kultur ved Høgskolen i Østfold

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi ved Høgskolen i Østfold

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Tysk språk

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2002 Slutt: 9. september 2004

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Modul T60.1 «Språkforståelse og muntlig kommunikasjon» innenfor PROFFT-programmet (Program for fransk og tysk i skolen)

Sammendrag

Prosjektet går ut på å utvikle et nettbasert videreutdanningstilbud for tysklærere

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet går ut på å utvikle et nettbasert videreutdanningstilbud for tysklærere

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kåre Solfjeld

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for språk, litteratur og kultur ved Høgskolen i Østfold

Rolf Steinar Nybøle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen ved Høgskolen i Østfold

Frode Lundemo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur og kultur ved Høgskolen i Østfold
1 - 3 av 3