Cristin-prosjekt-ID: 405120
Sist endret: 5. juni 2015, 09:22

Cristin-prosjekt-ID: 405120
Sist endret: 5. juni 2015, 09:22
Prosjekt

Tekstlingvistikk og oversettelsesteori

prosjektleder

Sigmund Kvam
ved Institutt for språk, litteratur og kultur ved Høgskolen i Østfold

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi ved Høgskolen i Østfold

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2002 Slutt: 1. september 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tekstlingvistikk og oversettelsesteori

Tittel

Text linguisticts and translation theory

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sigmund Kvam

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for språk, litteratur og kultur ved Høgskolen i Østfold
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

1 - 1 av 1