Cristin-prosjekt-ID: 405155
Sist endret: 20. desember 2010, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 405155
Sist endret: 20. desember 2010, 00:00
Prosjekt

Kartlegging av informasjons- og rådgivingsprosessen rundt valg av fellesfag og programfag innen fremmedspråk i videregående skole.

prosjektleder

Gerke Doetjes
ved Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen ved Høgskolen i Østfold

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen
 • Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen ved Høgskolen i Østfold

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Språkvitenskapelige fag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 25. oktober 2010 Slutt: 15. mai 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging av informasjons- og rådgivingsprosessen rundt valg av fellesfag og programfag innen fremmedspråk i videregående skole.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gerke Doetjes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen ved Høgskolen i Østfold

Eva Thue Vold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 2 av 2