Cristin-prosjekt-ID: 405269
Sist endret: 11. desember 2014 13:22

Cristin-prosjekt-ID: 405269
Sist endret: 11. desember 2014 13:22
Prosjekt

Måling av fysisk form hos barn. Utvikling og utprøving av metoder for måling av fysisk form hos barn.

prosjektleder

Ingunn Fjørtoft
ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskapelige idrettsfag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2002 Slutt: 1. august 2003

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måling av fysisk form hos barn. Utvikling og utprøving av metoder for måling av fysisk form hos barn.

Sammendrag

Måling av fysisk form hos barn. Utvikling og utprøving av metoder for måling av fysisk form hos barn.

Vitenskapelig sammendrag

Måling av fysisk form hos barn. Utvikling og utprøving av metoder for måling av fysisk form hos barn.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingunn Fjørtoft

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge

Egberta Vereijken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Arve Vorland Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Hermundur Sigmundsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 4 av 4