Cristin-prosjekt-ID: 405300
Sist endret: 10. desember 2007 00:00
Cristin-prosjekt-ID: 405300
Sist endret: 10. desember 2007 00:00
Prosjekt

Utarbeiding av metode for rensing av RNA og proteiner samtidig fra samme prøvemateriale.

prosjektleder

Anne Lise Hjertø
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinsk molekylærbiologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2003 Slutt: 31. desember 2003

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utarbeiding av metode for rensing av RNA og proteiner samtidig fra samme prøvemateriale.

Sammendrag

Ved å analysere innholdet av RNA og proteiner i ulike typer celler og vev kan man studere genutrykket i cellene/vevet. Dette er nyttig i svært mange sammenhenger, f.eks for å studere ulike reguleringsmekanismer i cellene. Prosjektet går ut på å utarbeide en metode for å rense RNA og proteiner fra samme prøvemateriale samtidig. Prøvematerialet (celler, vevsbiter)lyseres og homogeniseres for å frigjøre RNA og proteiner. Lysatet overføres til spesifikke RNA-bindende kolonner. RNA bindes til kolonnematerialet, mens øvrige cellebestanddeler, deriblant proteiner, vaskes ut ved tilsetting a ulike bufre og påfølgende sentrifugering. Proteiner isoleres fra "flow-through" etter sentrifugering. Dette gjøres ved felling med TCA. Proteinfraksjonen kan deretter analyseres for innhold av ulike proteiner, f.eks vha Western Blot. RNA-fraksjonen kan analyseres for innhold av ulike typer mRNA f.eks vha RT-PCR eller micro-array-teknologi.

Vitenskapelig sammendrag

Ved å analysere innholdet av RNA og proteiner i ulike typer celler og vev kan man studere genutrykket i cellene/vevet. Dette er nyttig i svært mange sammenhenger, f.eks for å studere ulike reguleringsmekanismer i cellene. Prosjektet går ut på å utarbeide en metode for å rense RNA og proteiner fra samme prøvemateriale samtidig. Prøvematerialet (celler, vevsbiter)lyseres og homogeniseres for å frigjøre RNA og proteiner. Lysatet overføres til spesifikke RNA-bindende kolonner. RNA bindes til kolonnematerialet, mens øvrige cellebestanddeler, deriblant proteiner, vaskes ut ved tilsetting a ulike bufre og påfølgende sentrifugering. Proteiner isoleres fra "flow-through" etter sentrifugering. Dette gjøres ved felling med TCA. Proteinfraksjonen kan deretter analyseres for innhold av ulike proteiner, f.eks vha Western Blot. RNA-fraksjonen kan analyseres for innhold av ulike typer mRNA f.eks vha RT-PCR eller micro-array-teknologi.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Lise Hjertø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Wenche S Prestvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 2 av 2