Cristin-prosjekt-ID: 405353
Sist endret: 12. desember 2014 13:09
Cristin-prosjekt-ID: 405353
Sist endret: 12. desember 2014 13:09
Prosjekt

Familier ved samlivsbrudd. En del av paraplyprosjektet "Familieforandringer og konsekvenser for barn og ungdoms oppvekstvilkår"

prosjektleder

kari Moxnes
ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for sosialt arbeid ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1996 Slutt: 31. desember 2000

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Familier ved samlivsbrudd. En del av paraplyprosjektet "Familieforandringer og konsekvenser for barn og ungdoms oppvekstvilkår"

Sammendrag

Flerfaglig undersøkelse hvor forskerne hadde sin bakgrunn fra: sosiologi, psykologi, sosialt arbeid og barnevern. Hensikten med paraplyprosjektet var å studere betydningen av familieforandringer og offentlige tiltak for barn og unges oppvekstvilkår og utviklingsmuligheter. Familieforandringer var definert som "nye måter å starte familier på", "nye måter å leve i familie på", "nye måter å forlate familier på" og "nye måter for reorganisering av familier etter samlivsbrudd". Delprosjektet "familier ved samlivsbrudd" består av spørreskjemaundersøkelse og flere mindre intervjuundersøkelser.

Vitenskapelig sammendrag

Flerfaglig undersøkelse hvor forskerne hadde sin bakgrunn fra: sosiologi, psykologi, sosialt arbeid og barnevern. Hensikten med paraplyprosjektet var å studere betydningen av familieforandringer og offentlige tiltak for barn og unges oppvekstvilkår og utviklingsmuligheter. Familieforandringer var definert som "nye måter å starte familier på", "nye måter å leve i familie på", "nye måter å forlate familier på" og "nye måter for reorganisering av familier etter samlivsbrudd". Delprosjektet "familier ved samlivsbrudd" består av spørreskjemaundersøkelse og flere mindre intervjuundersøkelser.

prosjektdeltakere

prosjektleder

kari Moxnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Aina Lian Flem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sosialt arbeid ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Inge Kvaran

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sosialt arbeid ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ragna Binde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sosialt arbeid ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tor Erik Dahlhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sosialt arbeid ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 5