Cristin-prosjekt-ID: 405446
Sist endret: 29. april 2009 00:00
Cristin-prosjekt-ID: 405446
Sist endret: 29. april 2009 00:00
Prosjekt

Offentlig identitet og omdømme i endring.

prosjektleder

Irene Lorentzen Hepsø
ved NTNU Handelshøyskolen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet
 • NTNU Handelshøyskolen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon

Emneord

Kultur • Norge • Offentlig sektor • Danmark • Helse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 12. januar 2006 Slutt: 12. januar 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Offentlig identitet og omdømme i endring.

Sammendrag

Prosjektet tar sikte på å studere (1) hvordan verdigrunnlag og organisasjonsidentitet i offentlig sektor oppleves av ledere og medarbeidere og (2) hvilket omdømme offentlig sektor har blant innbyggerne i Norge. Undersøkelsen vil gjennomføres med særlig fokus på tre sektorer ? helse, kultur og utdanning. Bakgrunnen for prosjektet er en tilsvarende studie som ble foretatt som en del av den danske maktutredningen. Det er etablert tett kontakt med Universitetet i København, med professor Torben Beck Jørgensen i spissen og det tas blant annet sikte på en komparativ analyse mellom Norge og Danmark.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet tar sikte på å studere (1) hvordan verdigrunnlag og organisasjonsidentitet i offentlig sektor oppleves av ledere og medarbeidere og (2) hvilket omdømme offentlig sektor har blant innbyggerne i Norge. Undersøkelsen vil gjennomføres med særlig fokus på tre sektorer ? helse, kultur og utdanning. Bakgrunnen for prosjektet er en tilsvarende studie som ble foretatt som en del av den danske maktutredningen. Det er etablert tett kontakt med Universitetet i København, med professor Torben Beck Jørgensen i spissen og det tas blant annet sikte på en komparativ analyse mellom Norge og Danmark.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Irene Lorentzen Hepsø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NTNU Handelshøyskolen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Grete Wennes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NTNU Handelshøyskolen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Stein Jonny Valstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

Trond Stiklestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NTNU Handelshøyskolen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Arne Morten Ulvnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NTNU Handelshøyskolen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 5