Cristin-prosjekt-ID: 405450
Sist endret: 16. august 2006 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 405450
Sist endret: 16. august 2006 00:00
Prosjekt

Fortelling og Narrasjon

prosjektleder

Kristen Elise Johannessen
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet
 • Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
 • Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordiske språk

Emneord

Skriving i skolen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. januar 2004 Slutt: 8. januar 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fortelling og Narrasjon

Sammendrag

Prosjektet Fortælling og Narration er et Nordplus-prosjekt, der et nettverk av lærerutdannere fra Island, Færøyene, Grønland, Finland, Danmark og Norge undersøker samler inn og analyserer elevfortellinger fra ulike klassetrinn i grunnskolen. Målsettingen er å analysere elevfortellingene ut fra ulike metodologiske vinklinger, for derved å finne ut hva elever på ulike alderstrinn mestrer av fortellende strategier og hva de vektlegger innholdsmessig.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet Fortælling og Narration er et Nordplus-prosjekt, der et nettverk av lærerutdannere fra Island, Færøyene, Grønland, Finland, Danmark og Norge undersøker samler inn og analyserer elevfortellinger fra ulike klassetrinn i grunnskolen. Målsettingen er å analysere elevfortellingene ut fra ulike metodologiske vinklinger, for derved å finne ut hva elever på ulike alderstrinn mestrer av fortellende strategier og hva de vektlegger innholdsmessig.

Tittel

Story amd Narration

Sammendrag

The project Story and Narration is a Nordplus-project, consisting og a network of teachers working within teacher training education in Iceland, the Faroese Islands, Greenland, Finland, Denmark and Norway. The aim of the project is to collect and analyze stories written by pupils in several grades of primary school. Different methodological approaches to the analyses of the pupils' stories will show what kind of narrative strategies the pupils master at different age levels, in addition to what type of content the pupils tend to focus in their texts.

Vitenskapelig sammendrag

The project Story and Narration is a Nordplus-project, consisting og a network of teachers working within teacher training education in Iceland, the Faroese Islands, Greenland, Finland, Denmark and Norway. The aim of the project is to collect and analyze stories written by pupils in several grades of primary school. Different methodological approaches to the analyses of the pupils' stories will show what kind of narrative strategies the pupils master at different age levels, in addition to what type of content the pupils tend to focus in their texts.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristen Elise Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Liv Helene Willumsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Ann Sylvi Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tormod Stauri

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Jorid Junttila

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Fortellerstemmen i elevfortellinger i Norden.

Larsen, Ann Sylvi. 2006, Den 9. nordiske læreruddannelseskongres. NTNUVitenskapelig foredrag

Fortellerstemmen i elevfortellinger i Norden.

Larsen, Ann Sylvi. 2006, NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Fortellerstemme og synsvinkel i elevfortellinger i Norden: barnlige og pubertale trekk i fortellerstemme og synsvinkel.

Larsen, Ann Sylvi. 2006, Skrive for nåtid og framtid. NTNUVitenskapelig foredrag
1 - 3 av 3