Cristin-prosjekt-ID: 405473
Sist endret: 12. desember 2014 13:28
Cristin-prosjekt-ID: 405473
Sist endret: 12. desember 2014 13:28
Prosjekt

Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring; Barns og unges vei til ulike fag gjennom skolens skrivekulturer

prosjektleder

Jon Kristian Smidt
ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Språkvitenskapelige fag

Emneord

Skriveutvikling • Grunnskolen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2006 Slutt: 31. desember 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring; Barns og unges vei til ulike fag gjennom skolens skrivekulturer

Sammendrag

I dette prosjektet ønsker vi å skaffe kunnskap om barns og unges vei til ulike fag gjennom skolens skrivekulturer og bidra til utvikling av tekstkompetanse og fagdidaktisk kompetanse hos nåværende og framtidige lærere i forhold til skriving i flere fag. Prosjektet følger elevers skriveutvikling og læreres skriveopplæring på noen utvalgte trinn og barnehager/skoler over en periode på to år, men slik at det til sammen dekker en stor del av skoleløpet fra barnehage til videregående opplæring. Vi følger utvalgte elevgrupper for å kunne sammenlikne det elevene skriver i ulike sjangrer, for ulike formål og i ulike fag. Samtidig følger vi involverte læreres arbeid med skriving: førskolelærere, allmennlærere på trinn 1-7 i grunnskolen, som ofte underviser i flere fag, og lærere som underviser i enkeltfag i ungdomsskole og videregående skole. Det tredje prosjekt-året er viet analyse og formidling.Mål: Det første målet for prosjektet er å skaffe kunnskap om sammenhengen mellom skrivekompetanse og faglig kompetanse i flere fag - norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk, KRL - på ulike trinn fra barnehage til videregående opplæring. Det andre målet er å bidra til utvikling av tekstkompetanse og fagdidaktisk kompetanse hos nåværende og framtidige lærere i forhold til skriving i flere fag. Det tredje målet er å utvikle og løfte tekstkompetanse, fagdidaktisk kompetanse og FoU-kompetanse i lærerutdanningen, gjennom den faglige dialogen mellom ansatte i ulike fagseksjoner og nært samarbeid med praksisfeltet. Overgripende problemstillinger Prosjektets hovedproblemstilling er:Hvordan utvikles skriving som grunnleggende ferdighet i ulike fag, og hvordan utvikles faglig kompetanse gjennom skriving i disse fagene?Prosjektet har to delproblemstillinger, som griper inn i hverandre, og som styrer forskningsdesignet: 1.Hvilke skrivekulturer og tekstnormer gjelder i enkelte fag fra barnehage til videregående opplæring, og hvilket syn på kunnskap og skriving ligger under? 2.Hvordan kan lærere støtte barns og unges utvikling av skrivekompetanse og faglig kompetanse i ulike fag på ulike trinn?

Vitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet ønsker vi å skaffe kunnskap om barns og unges vei til ulike fag gjennom skolens skrivekulturer og bidra til utvikling av tekstkompetanse og fagdidaktisk kompetanse hos nåværende og framtidige lærere i forhold til skriving i flere fag. Prosjektet følger elevers skriveutvikling og læreres skriveopplæring på noen utvalgte trinn og barnehager/skoler over en periode på to år, men slik at det til sammen dekker en stor del av skoleløpet fra barnehage til videregående opplæring. Vi følger utvalgte elevgrupper for å kunne sammenlikne det elevene skriver i ulike sjangrer, for ulike formål og i ulike fag. Samtidig følger vi involverte læreres arbeid med skriving: førskolelærere, allmennlærere på trinn 1-7 i grunnskolen, som ofte underviser i flere fag, og lærere som underviser i enkeltfag i ungdomsskole og videregående skole. Det tredje prosjekt-året er viet analyse og formidling.Mål: Det første målet for prosjektet er å skaffe kunnskap om sammenhengen mellom skrivekompetanse og faglig kompetanse i flere fag - norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk, KRL - på ulike trinn fra barnehage til videregående opplæring. Det andre målet er å bidra til utvikling av tekstkompetanse og fagdidaktisk kompetanse hos nåværende og framtidige lærere i forhold til skriving i flere fag. Det tredje målet er å utvikle og løfte tekstkompetanse, fagdidaktisk kompetanse og FoU-kompetanse i lærerutdanningen, gjennom den faglige dialogen mellom ansatte i ulike fagseksjoner og nært samarbeid med praksisfeltet. Overgripende problemstillinger Prosjektets hovedproblemstilling er:Hvordan utvikles skriving som grunnleggende ferdighet i ulike fag, og hvordan utvikles faglig kompetanse gjennom skriving i disse fagene?Prosjektet har to delproblemstillinger, som griper inn i hverandre, og som styrer forskningsdesignet: 1.Hvilke skrivekulturer og tekstnormer gjelder i enkelte fag fra barnehage til videregående opplæring, og hvilket syn på kunnskap og skriving ligger under? 2.Hvordan kan lærere støtte barns og unges utvikling av skrivekompetanse og faglig kompetanse i ulike fag på ulike trinn?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jon Kristian Smidt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Anne Charlotte Torvatn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Rutt Trøite Lorentzen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ann Sylvi Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Peer Harry Bjørkeng

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 19 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Om triaden form, innhald og bruk i to ulike skrivekulturar på mellomtrinnet.

Solheim, Randi. 2009, Mons 13 - Møte om norsk språk. NTNUVitenskapelig foredrag

Frå tankekart til tekst. Om verdien av å ha mønster for skrivinga - og å kunne frigjere seg frå dei.

Solheim, Randi. 2008, Konferansen Skriveopplæring i "kunnskapssamfunnet". NTNUVitenskapelig foredrag

Digital forteljing som fagtekst.

Aasen, Arne Johannes. 2008, Skriveopplæring i kunnskapssamfunnet. NTNUVitenskapelig foredrag

Hva skriving brukes til: skriving som grunnleggende ferdighet i ulike fag.

Smidt, Jon. 2007, Fagdidaktikk mellom skole og lærerutdanning. Nordisk konferanse. NTNUVitenskapelig foredrag

Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring: om et nytt norsk skriveprosjekt.

Smidt, Jon. 2006, utenTitteltekst. NTNUVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »