Cristin-prosjekt-ID: 405502
Sist endret: 17. desember 2007, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 405502
Sist endret: 17. desember 2007, 00:00
Prosjekt

Utbygging av faglig nettverk innen båt og fartøyvernutdannelsen i Norden, Baltikum og Nord-vestrussland i regi av Høgskolen i Sør-Trøndelag, Program bygg og miljø

prosjektleder

Harald B. Høgseth
ved Institutt for arkitektur og teknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for arkitektur og teknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Arkitektur og bygningsteknologi

Emneord

Konservering

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2005 Slutt: 20. desember 2006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utbygging av faglig nettverk innen båt og fartøyvernutdannelsen i Norden, Baltikum og Nord-vestrussland i regi av Høgskolen i Sør-Trøndelag, Program bygg og miljø

Sammendrag

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST) ønsker å etablere et nettverk om videreutdanning innen båt og fartøyvern i Norden, Baltikum og NV - Russland. Til sammen deltar 5 internasjonale organisasjoner og institusjoner. Samarbeidet gjelder for utdanning innen tradisjonsbyggerier i tre for båt - og fartøysvernet. På sikt ønsker vi å koble utdanningen mot eksisterende bygningsvernutdannelse. Problemstillingene mellom fagområdene er beslektet. Behovet fortiltak innen båt - og fartøyvernet, samt for bygningsvernet er stor og utdanningen på dette området er per i dag utilstrekkelig. Fagmiljøene har vist en stor interesse for samarbeide. Utdanningen vil gi de beste forutsetninger for å kunne vedlikeholde, restaurere, rekonstruksjoner, formidle og forvalte kulturminnene på en faglig forsvarlig og god måte. Utdanningen siktes oppi mot verneverdige objekter, rekonstruksjoner/ historisk kopibygging og nybygging etter tradisjonelle metoder og kvalitetskrav. Utdanningen omhandler også vernefilosofiske spørsmål. En sentral målsetning for opplæringen er å gi studentene oversikt over faget og beslektede fagområder. Studentene skal bli i stand til å hente inn kunnskapen de trenger i forhold til konkrete oppgavene de står oppe i. Studiet skal formidle holdninger til kulturarven. Videre skal fagfeltet gjøre begrepet handlingsbåren kunnskap og de tradisjonene en slik kunnskapsform står for forståelig. Kunnskapen er viktig for å kunne utføre kvalitetshåndverk og videreutvikle bygge- og båtbransjen i henhold til de krav markedet og myndighetene stiller gjennom lovverket. Svært mange verneverdige objekter står til forfall og finnes i museer eller i privat eie i de involverte landene. I fremtiden vil det bli et stadig større behov og krav om å rehabilitere, restaurere, rekonstruere eller sette i stand disse. Samarbeidet med institusjoner i inn og utland vil kunne medvirke til at dyktige håndverkere i de forskjellige regioner og i det offentlige utdanningssystemet utvikler kompetanse i arbeidet med vedlikehold av antikvariske og kulturhistoriske særskilt verdifulle bygninger og fartøyer

Vitenskapelig sammendrag

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST) ønsker å etablere et nettverk om videreutdanning innen båt og fartøyvern i Norden, Baltikum og NV - Russland. Til sammen deltar 5 internasjonale organisasjoner og institusjoner. Samarbeidet gjelder for utdanning innen tradisjonsbyggerier i tre for båt - og fartøysvernet. På sikt ønsker vi å koble utdanningen mot eksisterende bygningsvernutdannelse. Problemstillingene mellom fagområdene er beslektet. Behovet fortiltak innen båt - og fartøyvernet, samt for bygningsvernet er stor og utdanningen på dette området er per i dag utilstrekkelig. Fagmiljøene har vist en stor interesse for samarbeide. Utdanningen vil gi de beste forutsetninger for å kunne vedlikeholde, restaurere, rekonstruksjoner, formidle og forvalte kulturminnene på en faglig forsvarlig og god måte. Utdanningen siktes oppi mot verneverdige objekter, rekonstruksjoner/ historisk kopibygging og nybygging etter tradisjonelle metoder og kvalitetskrav. Utdanningen omhandler også vernefilosofiske spørsmål. En sentral målsetning for opplæringen er å gi studentene oversikt over faget og beslektede fagområder. Studentene skal bli i stand til å hente inn kunnskapen de trenger i forhold til konkrete oppgavene de står oppe i. Studiet skal formidle holdninger til kulturarven. Videre skal fagfeltet gjøre begrepet handlingsbåren kunnskap og de tradisjonene en slik kunnskapsform står for forståelig. Kunnskapen er viktig for å kunne utføre kvalitetshåndverk og videreutvikle bygge- og båtbransjen i henhold til de krav markedet og myndighetene stiller gjennom lovverket. Svært mange verneverdige objekter står til forfall og finnes i museer eller i privat eie i de involverte landene. I fremtiden vil det bli et stadig større behov og krav om å rehabilitere, restaurere, rekonstruere eller sette i stand disse. Samarbeidet med institusjoner i inn og utland vil kunne medvirke til at dyktige håndverkere i de forskjellige regioner og i det offentlige utdanningssystemet utvikler kompetanse i arbeidet med vedlikehold av antikvariske og kulturhistoriske særskilt verdifulle bygninger og fartøyer

Tittel

¿The study of the reconstruction and conservation of traditional open boats¿ - In the Nordic countries, the Baltic and the North-western parts of Russia.

Sammendrag

We aim to establish a network-collaboration in the study of the reconstruction and conservation of traditional open boats. Program for Building and Environment, Department of Technology, University College in Sør-Trøndelag, has already established further education for the study of building protection/ restoration and traditional buildings. We now have plans to offer students a study in traditional building on a academic level of wooden boats for the Nordic countries, the Baltic and the north-western part of Russia. We believe that the study will give the best qualifications to maintain, restore and reconstruct the cultural monuments in a professional and secure way. The study is aimed towards boat reconstruction and conservation, but also towards reconstructions/historical copy-building and buildings with traditional methods and quality demands. We see many opportunities in building networks around the science of handcraft and protection-philosophy for the reconstruction and conservation of traditional open boats. The activities we are applying funding for at this time, is financial means for travels and meetings, to develop a professional network and further develop the technical contents of the reconstruction and conservation of traditional open boats (plans and physical conditions).

Vitenskapelig sammendrag

We aim to establish a network-collaboration in the study of the reconstruction and conservation of traditional open boats. Program for Building and Environment, Department of Technology, University College in Sør-Trøndelag, has already established further education for the study of building protection/ restoration and traditional buildings. We now have plans to offer students a study in traditional building on a academic level of wooden boats for the Nordic countries, the Baltic and the north-western part of Russia. We believe that the study will give the best qualifications to maintain, restore and reconstruct the cultural monuments in a professional and secure way. The study is aimed towards boat reconstruction and conservation, but also towards reconstructions/historical copy-building and buildings with traditional methods and quality demands. We see many opportunities in building networks around the science of handcraft and protection-philosophy for the reconstruction and conservation of traditional open boats. The activities we are applying funding for at this time, is financial means for travels and meetings, to develop a professional network and further develop the technical contents of the reconstruction and conservation of traditional open boats (plans and physical conditions).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Harald B. Høgseth

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for arkitektur og teknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 1 av 1