Cristin-prosjekt-ID: 405507
Sist endret: 21. desember 2007, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 405507
Sist endret: 21. desember 2007, 00:00
Prosjekt

Pedagogisk bruk av automatiserte tester

prosjektleder

Svend Andreas Horgen
ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Datateknologi

Emneord

Test

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2007 Slutt: 1. mars 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pedagogisk bruk av automatiserte tester

Sammendrag

Målet med prosjektet er å spre kunnskap om kreativ, pedagogisk og effektiv bruk av automatiserte tester (også kalt flervalg/multiple choice). Prosjektgruppen vil utvikle et kurs for lærere på 6 sp, og etablere et nasjonalt, webbasert ressurssted. Det er en stadig økende interesse for bruk av automatiserte tester i både formativ og summativ vurdering. Tester kan bidra positivt med tanke på effektivitet, gjenbruk, objektiv vurdering, umiddelbar tilbakemelding, selvtesting, motivasjon i læreprosessen, kompetansekartlegging og individtilpasning. LMS-systemene tilbyr etterhvert avanserte testverktøy. Samtidig opplever mange det som vanskelig å lage tester, spørsmål og opplegg av høy kvalitet på en kreativ, god pedagogisk måte. Det fins mange erfaringer, og vi ønsker å samle disse på et nasjonalt nettsted som er åpent for alle. Nettstedet vil være basert på viktige teknologier som for eksempel wiki, blogg, RSS og forum, og legge opp til erfaringsdeling og brukerstyrt innhold. Det er viktig at et slikt nettsted får et godt og bredt innhold, med eksempler, evalueringer, rapporter, demonstrasjoner og veiledere. Det vil utarbeides en eksempelsamling av spørsmål (bank) fra ulike fagfelt og på ulike nivåer i Blooms taksonomi. I tillegg til erfaringer oppsamlet fra egen institusjon og utviklet lærestoff, vil kursdeltakerne bidra med innhold gjennom obligatoriske øvingsarbeider i kurset. Tanken er at nettstedet etter prosjektperioden skal være så rikt på innhold, at nettstedet kan leve videre på egenhånd og vekke oppmerksomhet nasjonalt. Prosjektet benytter ekstern evaluator og en referansegruppe.

Vitenskapelig sammendrag

Målet med prosjektet er å spre kunnskap om kreativ, pedagogisk og effektiv bruk av automatiserte tester (også kalt flervalg/multiple choice). Prosjektgruppen vil utvikle et kurs for lærere på 6 sp, og etablere et nasjonalt, webbasert ressurssted. Det er en stadig økende interesse for bruk av automatiserte tester i både formativ og summativ vurdering. Tester kan bidra positivt med tanke på effektivitet, gjenbruk, objektiv vurdering, umiddelbar tilbakemelding, selvtesting, motivasjon i læreprosessen, kompetansekartlegging og individtilpasning. LMS-systemene tilbyr etterhvert avanserte testverktøy. Samtidig opplever mange det som vanskelig å lage tester, spørsmål og opplegg av høy kvalitet på en kreativ, god pedagogisk måte. Det fins mange erfaringer, og vi ønsker å samle disse på et nasjonalt nettsted som er åpent for alle. Nettstedet vil være basert på viktige teknologier som for eksempel wiki, blogg, RSS og forum, og legge opp til erfaringsdeling og brukerstyrt innhold. Det er viktig at et slikt nettsted får et godt og bredt innhold, med eksempler, evalueringer, rapporter, demonstrasjoner og veiledere. Det vil utarbeides en eksempelsamling av spørsmål (bank) fra ulike fagfelt og på ulike nivåer i Blooms taksonomi. I tillegg til erfaringer oppsamlet fra egen institusjon og utviklet lærestoff, vil kursdeltakerne bidra med innhold gjennom obligatoriske øvingsarbeider i kurset. Tanken er at nettstedet etter prosjektperioden skal være så rikt på innhold, at nettstedet kan leve videre på egenhånd og vekke oppmerksomhet nasjonalt. Prosjektet benytter ekstern evaluator og en referansegruppe.

Tittel

Pedagogical use of multiple choice tests

Sammendrag

Automated tests and assessment can play an important role in e-learning. Tests can be used to provide efficiency for the teacher, reuse of questions, objective assessment, immediate feedback, self-testing, motivation and individually tailored learning resources. LMS-systems provide easy access to (advanced) test-tools. Many teachers still find it difficult to make tests and questions of high quality, used in a creative, pedagogical way. Through a new course for teachers, we want to spread knowledge and stimulate creativity. The course participants will contribute to a national, user driven web site, established by the project. The site will incorporate tools such as wiki, blog, RSS and forum. The course participants, project group and other interested persons will populate the web site with examples, demonstrations and tutorials. We will also establish a sample pool of questions from different fields and showing different levels in Bloom´s taxonomy. The goal is to build a web site with high quality content and user contribution so that the site can live on after the project period.

Vitenskapelig sammendrag

Automated tests and assessment can play an important role in e-learning. Tests can be used to provide efficiency for the teacher, reuse of questions, objective assessment, immediate feedback, self-testing, motivation and individually tailored learning resources. LMS-systems provide easy access to (advanced) test-tools. Many teachers still find it difficult to make tests and questions of high quality, used in a creative, pedagogical way. Through a new course for teachers, we want to spread knowledge and stimulate creativity. The course participants will contribute to a national, user driven web site, established by the project. The site will incorporate tools such as wiki, blog, RSS and forum. The course participants, project group and other interested persons will populate the web site with examples, demonstrations and tutorials. We will also establish a sample pool of questions from different fields and showing different levels in Bloom´s taxonomy. The goal is to build a web site with high quality content and user contribution so that the site can live on after the project period.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Svend Andreas Horgen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Geir Magne Maribu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jarle Herman Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Thor Arne Haukedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Greta Lovise Hjertø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »