Cristin-prosjekt-ID: 405527
Sist endret: 15. august 2014, 11:29

Cristin-prosjekt-ID: 405527
Sist endret: 15. august 2014, 11:29
Prosjekt

Årsaker til "el-overfølsomhet"

prosjektleder

Gunnhild Oftedal
ved IE fakultetsadministrasjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • IE fakultetsadministrasjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Biofysikk • Psykologi

Emneord

Nervesystem • Hypersensitivitet / overfølsomhet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. april 2007 Slutt: 30. juni 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Årsaker til "el-overfølsomhet"

Sammendrag

Litteraturstudie for å undersøke årsaker for "el-overfølsomhet". Betydnignen av elektromagnetiske felt, dysfunksjoner i nervesystemer og psykologiske årsaker er hovedfokus i studien.

Vitenskapelig sammendrag

Litteraturstudie for å undersøke årsaker for "el-overfølsomhet". Betydnignen av elektromagnetiske felt, dysfunksjoner i nervesystemer og psykologiske årsaker er hovedfokus i studien.

Tittel

Causes for "electromagnetic hypersensitivity"

Sammendrag

A literature review to study causes for electromagnetic hypersensitivity. The role of electromagnetic fields, nervous system dysfunctions and psychogenic causes will be the main foci of the study.

Vitenskapelig sammendrag

A literature review to study causes for electromagnetic hypersensitivity. The role of electromagnetic fields, nervous system dysfunctions and psychogenic causes will be the main foci of the study.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunnhild Oftedal

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved IE fakultetsadministrasjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

1 - 2 av 2