Cristin-prosjekt-ID: 405596

Cristin-prosjekt-ID: 405596
Prosjekt

Elevvurdering i kroppsøving på ungdomstrinnet

prosjektleder

Ragnar Hofnes
ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Elevvurdering • Norsk • Skole • Kroppsøving • Vurdering • Grunnskolen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1996 Slutt: 31. desember 1998

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Elevvurdering i kroppsøving på ungdomstrinnet

Sammendrag

Utarbeidelse,utprøving og evaluering av kriterier og rutiner for elevvurdering i kroppsøving på ungdomstrinnet. Prosjektet presentert på PS sin skoleforskningskonferanse i april 1999, og sammendrag er gi tt i PS-nytt. Sluttrapport foreligger i løpet av 1999.

Vitenskapelig sammendrag

Utarbeidelse,utprøving og evaluering av kriterier og rutiner for elevvurdering i kroppsøving på ungdomstrinnet. Prosjektet presentert på PS sin skoleforskningskonferanse i april 1999, og sammendrag er gi tt i PS-nytt. Sluttrapport foreligger i løpet av 1999.

Tittel

Assessing Pupils in Physical Education in Norwegian Secondary School

Sammendrag

Production, testing and evaluation of criteria and methods of assessing pupils in physical education i Norwegian secondary school

Vitenskapelig sammendrag

Production, testing and evaluation of criteria and methods of assessing pupils in physical education i Norwegian secondary school

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ragnar Hofnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sonja Næss

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Åse Nordrum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Paul Hovlandsvåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Steinar Keysan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

1 - 2 av 2