Cristin-prosjekt-ID: 405642

Cristin-prosjekt-ID: 405642
Prosjekt

IWEL - Integrert web-basert læring

prosjektleder

Bjørn B. Larsen
ved Institutt for elektroniske systemer ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for elektroniske systemer ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Web • Metodologi • Læring • Metoder • Pedagogikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1999 Slutt: 31. januar 2000

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

IWEL - Integrert web-basert læring

Sammendrag

Gjennom prosjektet IWEL ønsker man ved HiST - Institutt for elektroteknikk å bygge opp en felles plattform for web-basert læring med lav brukerterskel. For å oppnå dette må man høste noen erfaringer med enkel bruk av web-baserte tjenester i undervisningen og vurdere hvordan nye løsninger kan implementeres. I løpet av vinteren og våren 1999 er informasjon for noen aktuelle fag overført til web, og man har opprettet diskusjonsfora for studentene. Til høsten ønsker man å se på hvordan ny teknologi for publisering av informasjon på web kan benyttes ved IET, og hvilke krav dette stiller til lærere og studenter. Aktiviteten i prosjektet skal fortløpende rapporteres på prosjektets hjemmesider. Her vil også resultat og rapporter legges ut.

Vitenskapelig sammendrag

Gjennom prosjektet IWEL ønsker man ved HiST - Institutt for elektroteknikk å bygge opp en felles plattform for web-basert læring med lav brukerterskel. For å oppnå dette må man høste noen erfaringer med enkel bruk av web-baserte tjenester i undervisningen og vurdere hvordan nye løsninger kan implementeres. I løpet av vinteren og våren 1999 er informasjon for noen aktuelle fag overført til web, og man har opprettet diskusjonsfora for studentene. Til høsten ønsker man å se på hvordan ny teknologi for publisering av informasjon på web kan benyttes ved IET, og hvilke krav dette stiller til lærere og studenter. Aktiviteten i prosjektet skal fortløpende rapporteres på prosjektets hjemmesider. Her vil også resultat og rapporter legges ut.

Tittel

IWEL - Integrated web-based learning

Sammendrag

The project group of IWEL at Sør-Trøndelag College, Div. of Electrical and Electronic engineering, wants to establish a common plattform for web-based learning which is easy to use. To achieve this goal the group shall evaluate its experience from web-based services in teaching and see to how new solutions may be implemented. During the spring semester of 1999 some classes have been transferred to the web, and discussion groups for the students have been established. During the autum one wants to evaluate how new technology for publishing information on the web may be used and which requiremnents the teachers and the students must meet. The activity within the project will be reported continously on the project's homepages on the web. Results and reports will also be available on the web.

Vitenskapelig sammendrag

The project group of IWEL at Sør-Trøndelag College, Div. of Electrical and Electronic engineering, wants to establish a common plattform for web-based learning which is easy to use. To achieve this goal the group shall evaluate its experience from web-based services in teaching and see to how new solutions may be implemented. During the spring semester of 1999 some classes have been transferred to the web, and discussion groups for the students have been established. During the autum one wants to evaluate how new technology for publishing information on the web may be used and which requiremnents the teachers and the students must meet. The activity within the project will be reported continously on the project's homepages on the web. Results and reports will also be available on the web.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Bjørn B. Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for elektroniske systemer ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Magne Mathisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for elkraftteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Håkon Grønning

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for elektroniske systemer ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Valdemar Finanger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for elektroniske systemer ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Andreas Grab

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for elektroniske systemer ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »