Cristin-prosjekt-ID: 405773
Sist endret: 18. juli 2014, 13:07

Cristin-prosjekt-ID: 405773
Sist endret: 18. juli 2014, 13:07
Prosjekt

TRAS - Tidlig Registrering av Språkutvikling

prosjektleder

Unni Espenakk
ved Bredtvet Kompetansesenter

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Oslo ved Universitetet i Oslo
 • Bredtvet Kompetansesenter
 • Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger
 • Diverse norske bedrifter og organisasjoner

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Spesialpedagogikk

Emneord

Språkutvikling • Barnehager

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2000 Slutt: 31. oktober 2002

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

TRAS - Tidlig Registrering av Språkutvikling

Sammendrag

Formålet med TRAS er å øke kunnskapen om barns språkutvikling blant fagpersonale som jobber med barn, samt å utvikle screeningmateriell til bruk for barnehagene. Dette materiellet skal bidra til at fagpersonalet lettere kan følge med i ulike barns språkutvikling, for bl.a. å avdekke barn med språkvansker. I tillegg til screeningmateriell arbeides det også med å ferdigstille tiltaksmanual.

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med TRAS er å øke kunnskapen om barns språkutvikling blant fagpersonale som jobber med barn, samt å utvikle screeningmateriell til bruk for barnehagene. Dette materiellet skal bidra til at fagpersonalet lettere kan følge med i ulike barns språkutvikling, for bl.a. å avdekke barn med språkvansker. I tillegg til screeningmateriell arbeides det også med å ferdigstille tiltaksmanual.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Unni Espenakk

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Bredtvet Kompetansesenter

Inger Kristine Løge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger

Erna Horn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo ved Universitetet i Oslo

Hans Grove

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diverse norske bedrifter og organisasjoner

Margaret Klepstad Færevaag

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diverse norske bedrifter og organisasjoner
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »