Cristin-prosjekt-ID: 405813
Sist endret: 18. juli 2014 14:07

Cristin-prosjekt-ID: 405813
Sist endret: 18. juli 2014 14:07
Prosjekt

Elevaktiv læring - dramafagets pedagogiske potensial i møte med undervisningens fagdidaktiske utfordringer

prosjektleder

Aud Berggraf Sæbø
ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger
 • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teatervitenskap

Emneord

Skole • Læringsresultat • Lærerutdanning • Læringsmiljø

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2002 Slutt: 31. desember 2004

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Elevaktiv læring - dramafagets pedagogiske potensial i møte med undervisningens fagdidaktiske utfordringer

Sammendrag

Prosjektet har som hovedmål å studere de didaktiske utfordringene læreren møter, elevenes læringsmiljø og læringsresultat når drama og elevaktiv læring brukes i undervisningen. Prosjektets utgangspunkt er elevaktiv læring i vanlig klasseromsundervisning. Det er lenge siden Dewey introduserte begrepet "learning by doing", men ennå domineres det norske klasserom av elevenes stillesittende individuelle lese- og skrivearbeid og fellessamtalen. Teorigrunnlaget vil være kjerneområdene for didaktisk arbeid og drama som elevaktiv læring. Prosjektet vil søke å gi svar på hva som skjer med læringsmiljøet og læringsresultatet når drama og elevaktiv læring brukes i undervisningen og forsøke å beskrive den didaktiske kompetanse som trengs for å lykkes med drama i undervisningen.Data for å besvare forskningsspørsmålene vil hentes fra: a) NFR "Evaluering av drama i L97", spørreundersøkelsen og klasseromsforskningenb) b) Spørreundersøkelse blant lærerstudenter ved de to utvalgte høgskolene, første gang våren 2003 (andre studieåret) og andre gang våren 2004 (tredje studieåret). c) Et utvalg interesserte lærere/klasser fra Rogaland fylke (prosjektklasser) som må forplikte seg til å prøve ut og evaluere drama og praktiske øvelser/verdiøvinger i lys av prosjektets hovedmål. Metodehefte og veiledningsopplegg vil bli utviklet og gjennomført. d) Et utvalg av noen få skoler/klasser – forskningsklasser (minimum 2 klasser på hvert av hovedtrinnene i grunnskolen og 2 videregående skoler) for grundigere oppfølging gjennom klasseromsforskning. Prosjektresultatet bør være av interesse for lærere, foreldre og ikke minst våre skolemyndigheter og lærerutdanningsinstitusjoner.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som hovedmål å studere de didaktiske utfordringene læreren møter, elevenes læringsmiljø og læringsresultat når drama og elevaktiv læring brukes i undervisningen. Prosjektets utgangspunkt er elevaktiv læring i vanlig klasseromsundervisning. Det er lenge siden Dewey introduserte begrepet "learning by doing", men ennå domineres det norske klasserom av elevenes stillesittende individuelle lese- og skrivearbeid og fellessamtalen. Teorigrunnlaget vil være kjerneområdene for didaktisk arbeid og drama som elevaktiv læring. Prosjektet vil søke å gi svar på hva som skjer med læringsmiljøet og læringsresultatet når drama og elevaktiv læring brukes i undervisningen og forsøke å beskrive den didaktiske kompetanse som trengs for å lykkes med drama i undervisningen.Data for å besvare forskningsspørsmålene vil hentes fra: a) NFR "Evaluering av drama i L97", spørreundersøkelsen og klasseromsforskningenb) b) Spørreundersøkelse blant lærerstudenter ved de to utvalgte høgskolene, første gang våren 2003 (andre studieåret) og andre gang våren 2004 (tredje studieåret). c) Et utvalg interesserte lærere/klasser fra Rogaland fylke (prosjektklasser) som må forplikte seg til å prøve ut og evaluere drama og praktiske øvelser/verdiøvinger i lys av prosjektets hovedmål. Metodehefte og veiledningsopplegg vil bli utviklet og gjennomført. d) Et utvalg av noen få skoler/klasser – forskningsklasser (minimum 2 klasser på hvert av hovedtrinnene i grunnskolen og 2 videregående skoler) for grundigere oppfølging gjennom klasseromsforskning. Prosjektresultatet bør være av interesse for lærere, foreldre og ikke minst våre skolemyndigheter og lærerutdanningsinstitusjoner.

Tittel

Learning by doing - drama in the classroom - teaching challenges

prosjektdeltakere

prosjektleder

Aud Berggraf Sæbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger

Mette Bøe Lyngstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Hvordan kan drama som læringsform ivareta Kunnskapsløftets målformuleringer om elevaktive, kreative og estetiske læreprosesser i faglig arbeid?

Sæbø, Aud Berggraf. 2010, Skriftspråkstimulerende lek og improvisasjon i klasserommet. UISPoster

Research in Drama in Education - Norway.

Sæbø, Aud Berggraf. 2009, World Alliance for Art in Education Summit 2009. UISVitenskapelig foredrag

Drama and theories on knowledge and learning.

Sæbø, Aud Berggraf. 2009, The 6th Drama Boreale Conference. UISVitenskapelig foredrag

How does drama respond to concepts of knowledge and learning?

Sæbø, Aud Berggraf. 2009, The 6th International Drama in Education research Institute. UISVitenskapelig foredrag

Drama som elevaktiv læring.

Sæbø, Aud Berggraf. 2009, UISProgramdeltagelse
1 - 5 av 44 | Neste | Siste »