Cristin-prosjekt-ID: 405957
Sist endret: 14. juli 2014 08:24
Cristin-prosjekt-ID: 405957
Sist endret: 14. juli 2014 08:24
Prosjekt

Biodegradering av hydrokarboner i kaldt vann under store trykk

prosjektleder

Torleiv Bilstad
ved Institutt for matematikk og fysikk ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for matematikk og fysikk ved Universitetet i Stavanger

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Offshoreteknologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2003 Slutt: 31. desember 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Biodegradering av hydrokarboner i kaldt vann under store trykk

Sammendrag

Nedbrytningsstudier koplet til respirometri

Vitenskapelig sammendrag

Nedbrytningsstudier koplet til respirometri

Tittel

Biodegradation of Hydrocarbons at Low Temperature and High Pressures

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torleiv Bilstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for matematikk og fysikk ved Universitetet i Stavanger

Roald Kommedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for matematikk og fysikk ved Universitetet i Stavanger
1 - 2 av 2