Cristin-prosjekt-ID: 406000
Sist endret: 13. desember 2004 00:00
Cristin-prosjekt-ID: 406000
Sist endret: 13. desember 2004 00:00
Prosjekt

Årsplananalyse. Ei analyse av årsplanar frå 8 fylker i Norge.

prosjektleder

Marit Alvestad
ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

For • Norge

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 1989 Slutt: 1. januar 1991

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Årsplananalyse. Ei analyse av årsplanar frå 8 fylker i Norge.

Sammendrag

Prosjektet vart gjort på oppdrag frå BFD i tidsromemt 1989-91. Det var eit av fleire førearbeid til BFD's utarbeiding av ein nasjonale rammeplan for barnehagane 'Rammeplan for barnehagen'. Ein rapport, eit notat og eit paper presentert i rammeplanutvalet i Oslo, i mars 1991 førelegg frå dette prosjektet. Rapporten inneheld resultata frå ei analyse av 285 årsplanar i barnehagane i 8 fylke. Resultata viste stor breidd og variasjon i årsplanane så vel på innhaldssida som i den bakanforliggjande didaktiske tenkjinga.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet vart gjort på oppdrag frå BFD i tidsromemt 1989-91. Det var eit av fleire førearbeid til BFD's utarbeiding av ein nasjonale rammeplan for barnehagane 'Rammeplan for barnehagen'. Ein rapport, eit notat og eit paper presentert i rammeplanutvalet i Oslo, i mars 1991 førelegg frå dette prosjektet. Rapporten inneheld resultata frå ei analyse av 285 årsplanar i barnehagane i 8 fylke. Resultata viste stor breidd og variasjon i årsplanane så vel på innhaldssida som i den bakanforliggjande didaktiske tenkjinga.

Tittel

Analyzing 285 annual plans i day care insituttions in Norway.

Sammendrag

This study analyzes 285 annual plans i day care institutions in Norway (1989-91). This was done on a request from the Ministry of Children- and Family Affairs and was one of the bacground documents underlying the work with a new national curriculum for day care institutions in Norway; 'Framework Plan for Day-care Insitutions'.

Vitenskapelig sammendrag

This study analyzes 285 annual plans i day care institutions in Norway (1989-91). This was done on a request from the Ministry of Children- and Family Affairs and was one of the bacground documents underlying the work with a new national curriculum for day care institutions in Norway; 'Framework Plan for Day-care Insitutions'.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marit Alvestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger

Synneva Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2