Cristin-prosjekt-ID: 406026
Sist endret: 10. desember 2007, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 406026
Sist endret: 10. desember 2007, 00:00
Prosjekt

Relasjoner mellom utvalgte person- og miljøvariabler og lese- og skrivevansker (dysleksi)

prosjektleder

Kjell Terje Gundersen
ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet
 • Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger
 • Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre idrettsfag • Forebyggende medisin

Emneord

Lesing • Dysleksi • Ungdom • Skriveutvikling • Lese- og skrivevansker

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2004 Slutt: 6. desember 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Relasjoner mellom utvalgte person- og miljøvariabler og lese- og skrivevansker (dysleksi)

Sammendrag

Prosjektet er tilknyttet helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (Ung-HUNT 1 og 2). Hensikten med prosjektet er å finne forhold ved individet og miljøet som kan forklare alvorlige lese- og skrivevansker og dysleksi. Det bygger på to tverrsnittsundersøkelser på alle unge i alderen 13-19 år (N=8981, ca. 90% deltakelse). Metode: Spørreskjema og multivariate statistiske analyser.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet er tilknyttet helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (Ung-HUNT 1 og 2). Hensikten med prosjektet er å finne forhold ved individet og miljøet som kan forklare alvorlige lese- og skrivevansker og dysleksi. Det bygger på to tverrsnittsundersøkelser på alle unge i alderen 13-19 år (N=8981, ca. 90% deltakelse). Metode: Spørreskjema og multivariate statistiske analyser.

Tittel

The Relation between Individual and Environmental Variables and Reading and Writing Disabilities (Dyslexia)

Sammendrag

The project is a part of The North- Troendelag Health Study (Young-HUNT 1 and 2) focusing on reading and writing disabilities and dyslexia among 13 to 19 year olds. Objectives of interest are individual and environmental predictors of dyslexia. Methods: Questionnaires (group enquête) and multivariate statistical analyses.

Vitenskapelig sammendrag

The project is a part of The North- Troendelag Health Study (Young-HUNT 1 and 2) focusing on reading and writing disabilities and dyslexia among 13 to 19 year olds. Objectives of interest are individual and environmental predictors of dyslexia. Methods: Questionnaires (group enquête) and multivariate statistical analyses.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjell Terje Gundersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Vidar Hammer Brattli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet

Finn Egil Tønnessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger
1 - 3 av 3