Cristin-prosjekt-ID: 406173
Sist endret: 14. juli 2014 12:40

Cristin-prosjekt-ID: 406173
Sist endret: 14. juli 2014 12:40
Prosjekt

Miljø for læring i en skole for alle

prosjektleder

Elaine Munthe
ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger
 • Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Utviklingspsykologi

Emneord

Skole • Læring • Inkludering • Undervisning / pedagogikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2004 Slutt: 30. juni 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Miljø for læring i en skole for alle

Sammendrag

Milisa-prosjektet er et fireårig prosjekt som studerer betingelser for at elever i ungdomsskole opplever læring og positiv utvikling. Det omfatter en nasjonal spørreundersøkelse samt en intervensjonsstudie med kontrollgruppe. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra Norges Forskningsråd.

Vitenskapelig sammendrag

Milisa-prosjektet er et fireårig prosjekt som studerer betingelser for at elever i ungdomsskole opplever læring og positiv utvikling. Det omfatter en nasjonal spørreundersøkelse samt en intervensjonsstudie med kontrollgruppe. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra Norges Forskningsråd.

Tittel

Preconditions for learning in a school for all

Sammendrag

The Precon project studies inclusion and adaptive teaching and learning in the lower secondary grades (grades 8-10) in Norway. It consists of a national survey among pupils in grade 8 and an intervention study with a control group. It is funded by the Norwegian Reearch Council.

Vitenskapelig sammendrag

The Precon project studies inclusion and adaptive teaching and learning in the lower secondary grades (grades 8-10) in Norway. It consists of a national survey among pupils in grade 8 and an intervention study with a control group. It is funded by the Norwegian Reearch Council.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elaine Munthe

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger

Elin Marie Thuen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger

Thormod Idsøe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger

Tor Stornes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger

Elsa Westergård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Klasseledelse; Emosjonell klima, organisering for læring og læringsledelse.

Munthe, Elaine. 2007, utenTitteltekst. UISPopulærvitenskapelig foredrag

Klasseledelse; Emosjonell klima, organisering for læring og læringsledelse.

Munthe, Elaine. 2007, utenTitteltekst. UISPopulærvitenskapelig foredrag

Klasseledelse; Emosjonell klima, organiserig for læring og læringsledelse.

Munthe, Elaine. 2007, utenTitteltekst. UISPopulærvitenskapelig foredrag

Norwegian junior high school teachers' judgments of problems among students.

Munthe, Elaine; Thuen, Elin. 2007, 2007 AERA Annual Meeting. UISVitenskapelig foredrag
1 - 4 av 4