Cristin-prosjekt-ID: 406212
Sist endret: 20. januar 2009 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 406212
Sist endret: 20. januar 2009 00:00
Prosjekt

Sakprega skriving på mellomtrinnet

prosjektleder

Anne Håland
ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Språkvitenskapelige fag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2008 Slutt: 30. juni 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sakprega skriving på mellomtrinnet

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Håland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger
1 - 1 av 1