Cristin-prosjekt-ID: 406228
Sist endret: 9. februar 2009, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 406228
Sist endret: 9. februar 2009, 00:00
Prosjekt

Veileder for utvikling av sosial kompetanse

prosjektleder

Anne-Karin Sunnevåg
ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet
 • Universitetet i Bergen
 • Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Sosial kompetanse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. mars 2007 Slutt: 15. august 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Veileder for utvikling av sosial kompetanse

Sammendrag

Revisjon av Veileder for utvikling av sosial kompetanse

Vitenskapelig sammendrag

Revisjon av Veileder for utvikling av sosial kompetanse

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne-Karin Sunnevåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Kariane westrheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Sigrun Karin Ertesvåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger

Hanne Jahnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Kirsten Idland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »