Cristin-prosjekt-ID: 406256
Sist endret: 2. juni 2010, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 406256
Sist endret: 2. juni 2010, 00:00
Prosjekt

Bedre læringsmiljø - handlingsrettet veileder

prosjektleder

Thomas Nordahl
ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet
 • Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emneord

Læringsmiljø

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2009 Slutt: 1. oktober 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bedre læringsmiljø - handlingsrettet veileder

Sammendrag

Bedre læringsmiljø er et av Utdanningsdirektoratets satsningsområder i forbindelse med å heve kompetansen rundt læringsmiljø i den norske skolen. De ønsket å lage en nettbasert veileder. Prosjektgruppen definerte følgende områder inn i læringsmiljø: Ledelses- og endringsarbeid Mobbing Skole-hjem-samarbeid Klasseledelse Relasjoner mellom elever Relasjoner mellom lærer og elev Forventninger Regler og regelhåndhevelse Sosial kompetanse Elevinvolvering

Vitenskapelig sammendrag

Bedre læringsmiljø er et av Utdanningsdirektoratets satsningsområder i forbindelse med å heve kompetansen rundt læringsmiljø i den norske skolen. De ønsket å lage en nettbasert veileder. Prosjektgruppen definerte følgende områder inn i læringsmiljø: Ledelses- og endringsarbeid Mobbing Skole-hjem-samarbeid Klasseledelse Relasjoner mellom elever Relasjoner mellom lærer og elev Forventninger Regler og regelhåndhevelse Sosial kompetanse Elevinvolvering

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Svein Nergaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Sigrun Karin Ertesvåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger

Arne Tveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
Aktiv cristin-person

Anne-Karin Sunnevåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »