Cristin-prosjekt-ID: 406261
Sist endret: 3. september 2012, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 406261
Sist endret: 3. september 2012, 00:00
Prosjekt

Bønder på tur. Studier i migrasjoner og jordbruksbosetningen. Lokalt AM forskningsprosjekt 1045.

prosjektleder

Mads Ravn
ved Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Geografiske informasjonssystemer • Arkeologi

Emneord

Sydhavsøyene • Migrasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bønder på tur. Studier i migrasjoner og jordbruksbosetningen. Lokalt AM forskningsprosjekt 1045.

Sammendrag

Indledning og baggrund: På Århus Universitet, inden ansættelse på AM, har jeg været involveret i et projekt ledet af Professor Matthew Spriggs og Dr. Stuart Bedford ved Australian National University (ANU). Teouma gravpladsen der skal undersøges har tidligere været beskrevet i National Geographic, (2007)fordi det er den første kendte neolitiske gravplads, der er fundet efter polynesiernes forfædre. Samarbejde med adskillige institutioner, hvor de nyeste videnskabelige metoder er anvendt antyder, at disse folk er vandret over flere tusinde kilometer fra Asien på meget kort tid (http://news.nationalgeographic.com/news/2007/11/071102-headless-skeleton_2.htm l ). Problemorientering Hermed er pladsen unik for at forstå de tidligste folkevandringer i området, men også for diskussionen om folkevandringer generelt ved jordbruksbosetnigens begyndelse - et omdiskuteret emne i den europæiske agrarudvikling, hvilket kaldes neolitiseringen. Indvandrede bønderne eller giftede de sig ind med de lokale - flere resulatter blandt både humanistiske og naturvidenskabelige foskere tyder på det første, men det kan variere fra område til område (Spriggs et al 2007, Larsson et al 2007 Bentley et al. 2007; Buckley et al in press; samt Malmstrøm et al 2009). Organisation og fremdrift: Efter tidligere planlægningsbesøg i 2006 og 2007 samt deltagelse i 4 uger i 2008 er det aftalt at undertegnede kan deltage i en periode over 5 år som forskningssamarbejdspartner (Matthew Spriggs inviterede mig således sidste år og har skaffede midler til samfinancieret dækning af rejseudgifter og ophold). I 2009 tog jeg ud 5 ugers forskningstid på dette projekt, fra den 15 juni til den 20 juli 2009. Jeg er allerede involveret i selve digitaliserinsgsprocessen af pladsens udgravningsdata og ser dette som en kompetenceudvikling for mig i brugen af GIS. Jeg håber at vi kan inddrage Arc View programmet og arbejder på at få adgang til en licens til at bruge dette program. Mål, metode og forventet udbytte: Formålet med dette projekt er 1) at deltage i grundforskningsfeltarbejde, på en verdenskendt lokalitet på øen Vanuatu (http://www.abc.net.au/science/news/stories/s1493086.htm ), hvor der foretages omfattende naturvidenskabelige analyser i feltarbejdet. Vi er nede ved skelleterne nu og derfor vil det blive en afdækning af en gravplads, med komplicerede begravlesesritualer, der skal dokumenteres. 2) at være datbaseansvarlig og samle nye digitale data med henblik på at publisere et stort uoverskueligt materiale 3) At oplære de lokale i IKT og feltmetoder 4) at diskutere og formalisere fremtidigt forskningssamarbeide mellem institutionerne (ANU og AM). Der ligger således et forsknings- lærings- og kompetenceudviklende element i dette projekt i brug af naturvidenskabelige feltmetoder, GIS og IT for mig, da jeg stadig videreudvikler en ACCESS-baseret database udviklet på Århus Universitet (Archaeoinfo) (http://www.archaeoinfo.dk/ArchaeoInfo1.htm) for projektet. Efter aftale med Professor Matthew Spriggs, en af de højest rangerede professorer i det australske universitetssystem, vil jeg publicere på lige fod med mine samarbejdspartnere. Langtidsperspektivet er for AM/UiS bliver at ny viden om nye feltmetoder og IKT fra dette projekt kan inddrages i den fremtidige proritering i feltarkæologi i almindelighed samt i forskningsrettet udgravnings- og opdragsstrategi på AM i særdeleshed, når fremtidige IKT løsninger og feltmetoder skal vurderes.

Vitenskapelig sammendrag

Indledning og baggrund: På Århus Universitet, inden ansættelse på AM, har jeg været involveret i et projekt ledet af Professor Matthew Spriggs og Dr. Stuart Bedford ved Australian National University (ANU). Teouma gravpladsen der skal undersøges har tidligere været beskrevet i National Geographic, (2007)fordi det er den første kendte neolitiske gravplads, der er fundet efter polynesiernes forfædre. Samarbejde med adskillige institutioner, hvor de nyeste videnskabelige metoder er anvendt antyder, at disse folk er vandret over flere tusinde kilometer fra Asien på meget kort tid (http://news.nationalgeographic.com/news/2007/11/071102-headless-skeleton_2.htm l ). Problemorientering Hermed er pladsen unik for at forstå de tidligste folkevandringer i området, men også for diskussionen om folkevandringer generelt ved jordbruksbosetnigens begyndelse - et omdiskuteret emne i den europæiske agrarudvikling, hvilket kaldes neolitiseringen. Indvandrede bønderne eller giftede de sig ind med de lokale - flere resulatter blandt både humanistiske og naturvidenskabelige foskere tyder på det første, men det kan variere fra område til område (Spriggs et al 2007, Larsson et al 2007 Bentley et al. 2007; Buckley et al in press; samt Malmstrøm et al 2009). Organisation og fremdrift: Efter tidligere planlægningsbesøg i 2006 og 2007 samt deltagelse i 4 uger i 2008 er det aftalt at undertegnede kan deltage i en periode over 5 år som forskningssamarbejdspartner (Matthew Spriggs inviterede mig således sidste år og har skaffede midler til samfinancieret dækning af rejseudgifter og ophold). I 2009 tog jeg ud 5 ugers forskningstid på dette projekt, fra den 15 juni til den 20 juli 2009. Jeg er allerede involveret i selve digitaliserinsgsprocessen af pladsens udgravningsdata og ser dette som en kompetenceudvikling for mig i brugen af GIS. Jeg håber at vi kan inddrage Arc View programmet og arbejder på at få adgang til en licens til at bruge dette program. Mål, metode og forventet udbytte: Formålet med dette projekt er 1) at deltage i grundforskningsfeltarbejde, på en verdenskendt lokalitet på øen Vanuatu (http://www.abc.net.au/science/news/stories/s1493086.htm ), hvor der foretages omfattende naturvidenskabelige analyser i feltarbejdet. Vi er nede ved skelleterne nu og derfor vil det blive en afdækning af en gravplads, med komplicerede begravlesesritualer, der skal dokumenteres. 2) at være datbaseansvarlig og samle nye digitale data med henblik på at publisere et stort uoverskueligt materiale 3) At oplære de lokale i IKT og feltmetoder 4) at diskutere og formalisere fremtidigt forskningssamarbeide mellem institutionerne (ANU og AM). Der ligger således et forsknings- lærings- og kompetenceudviklende element i dette projekt i brug af naturvidenskabelige feltmetoder, GIS og IT for mig, da jeg stadig videreudvikler en ACCESS-baseret database udviklet på Århus Universitet (Archaeoinfo) (http://www.archaeoinfo.dk/ArchaeoInfo1.htm) for projektet. Efter aftale med Professor Matthew Spriggs, en af de højest rangerede professorer i det australske universitetssystem, vil jeg publicere på lige fod med mine samarbejdspartnere. Langtidsperspektivet er for AM/UiS bliver at ny viden om nye feltmetoder og IKT fra dette projekt kan inddrages i den fremtidige proritering i feltarkæologi i almindelighed samt i forskningsrettet udgravnings- og opdragsstrategi på AM i særdeleshed, når fremtidige IKT løsninger og feltmetoder skal vurderes.

Tittel

Farmers on the move. Studies in migrations and early neolithic settlement patterns; Local AM project number 1045.

Sammendrag

To be published otherwise see http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=64334&CultureCode=en

Vitenskapelig sammendrag

To be published otherwise see http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=64334&CultureCode=en

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mads Ravn

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Friedhof im Korallenriff.

Ravn, Mads. 2010, Spektrum der Wissenschaft Epoc. Das Magazin für Archäologie und Geschichte. UISPopulærvitenskapelig artikkel

The Skeleton from Mbuke and a relative chronology in PNG.

Ravn, Mads. 2009, THE 19th congress of the INDO-PACIFIC PREHISTORY Association. UISVitenskapelig foredrag

Jagten på Mennesket - og hvorfor vi blev så kloge.

Ravn, Mads. 2010, utenTitteltekst. UISPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »