Cristin-prosjekt-ID: 406262
Sist endret: 3. januar 2010 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 406262
Sist endret: 3. januar 2010 00:00
Prosjekt

To-toppig Tapes transgresjon i Sørvest-Norge og dets årsaker.

prosjektleder

Lisbeth Prøsch-Danielsen
ved Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger
 • Andre institusjoner

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Geofag

Emneord

Strandforskyvning • Transgression

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2007 Slutt: 31. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

To-toppig Tapes transgresjon i Sørvest-Norge og dets årsaker.

Sammendrag

I Rogaland er det blitt påvist at Tapes-transgresjonen har et to-toppig forløp. Målet med dette prosjektet er å belyse den siste av disse marine hendelsene. En hendelse som fant sted omkring 4800 ukal. yr BP (Prøsch-Danielsen 2006). Denne yngste marine hendelsen er tolket som en reell transgresjon og ikke som et resultat av en kortvarig marin hendelse, forårsaket for eksempel av en flodbølge. Flere akkumulasjonsformer (strandvoller) som kan settes i forbindelse med denne transgresjonen tyder på dette. Denne situasjonen er unik i norsk sammenheng, ingen andre steder enn i SV-Norge (også Lista) er det påvist et to-toppig transgresjonsforløp under Tapes-transgresjonen. I arbeidet vil vi redegjøre for hvor transgresjonen geografisk kan observeres, forløpet og årsakene til denne. Vi har en mistanke om at transgresjonen kan skyldes en forebulge (kompresjon) som fører til en forsinket bølgebevegelse i den elastiske jordskorpa etter at siste istids iskappe var smeltet bort og landet hevet seg. En slik situasjon er også observert andre steder i verden, i de marginale områdene av de ulike iskappene/skjoldene under siste istid, bl.a. i området omkring de store innsjøene i Nord-Amerika. Professor Willy Fjeldskaar tidligere ansatt ved IRIS (UiS) skal ha ansvar for jordskorpemodelleringen. Den observerte totoppighet i Tapes for Rogaland vil være av stor interesse for å bestemme jordas elastiske og viskøse egenskaper.

Vitenskapelig sammendrag

I Rogaland er det blitt påvist at Tapes-transgresjonen har et to-toppig forløp. Målet med dette prosjektet er å belyse den siste av disse marine hendelsene. En hendelse som fant sted omkring 4800 ukal. yr BP (Prøsch-Danielsen 2006). Denne yngste marine hendelsen er tolket som en reell transgresjon og ikke som et resultat av en kortvarig marin hendelse, forårsaket for eksempel av en flodbølge. Flere akkumulasjonsformer (strandvoller) som kan settes i forbindelse med denne transgresjonen tyder på dette. Denne situasjonen er unik i norsk sammenheng, ingen andre steder enn i SV-Norge (også Lista) er det påvist et to-toppig transgresjonsforløp under Tapes-transgresjonen. I arbeidet vil vi redegjøre for hvor transgresjonen geografisk kan observeres, forløpet og årsakene til denne. Vi har en mistanke om at transgresjonen kan skyldes en forebulge (kompresjon) som fører til en forsinket bølgebevegelse i den elastiske jordskorpa etter at siste istids iskappe var smeltet bort og landet hevet seg. En slik situasjon er også observert andre steder i verden, i de marginale områdene av de ulike iskappene/skjoldene under siste istid, bl.a. i området omkring de store innsjøene i Nord-Amerika. Professor Willy Fjeldskaar tidligere ansatt ved IRIS (UiS) skal ha ansvar for jordskorpemodelleringen. Den observerte totoppighet i Tapes for Rogaland vil være av stor interesse for å bestemme jordas elastiske og viskøse egenskaper.

Tittel

A double-peaked Tapes transgression in southwestern Norway and its causes.

Sammendrag

A re-evaluation of relative sea level data from Jæren, the SW corner of Norway shows that the Holocene transgression consists of two peaks along the outermost coastline. The first transgressive phase (called the Tapes transgression) was about 10 m. Sea level started to rise around 9000 yr BP and reached its maximum level around 6500 yr BP. Then, after a period of slow regression, sea level rose again, about 2-3 m, at app. 5200-4800. Evidence for this smaller transgression comes from distinct beach ridges that rest on humus/soil and that contain water-rolled Early Neolithic artifacts. This transgression has not been documented anywhere else along the Scandinavian coast and at present we investigate it further to find a reasonable explanation for it. However there is a clear pattern in the data showing that this transgression disappears both northwards and eastwards towards areas with higher isostatic uplift rates. One idea is that this is a result of a migrating forebulge that increases the uplift rates causing relative sea level to fall between the two periods of relative sea level rise elasticity. This hypothesis and others will be further tested using numerical simulations.

Vitenskapelig sammendrag

A re-evaluation of relative sea level data from Jæren, the SW corner of Norway shows that the Holocene transgression consists of two peaks along the outermost coastline. The first transgressive phase (called the Tapes transgression) was about 10 m. Sea level started to rise around 9000 yr BP and reached its maximum level around 6500 yr BP. Then, after a period of slow regression, sea level rose again, about 2-3 m, at app. 5200-4800. Evidence for this smaller transgression comes from distinct beach ridges that rest on humus/soil and that contain water-rolled Early Neolithic artifacts. This transgression has not been documented anywhere else along the Scandinavian coast and at present we investigate it further to find a reasonable explanation for it. However there is a clear pattern in the data showing that this transgression disappears both northwards and eastwards towards areas with higher isostatic uplift rates. One idea is that this is a result of a migrating forebulge that increases the uplift rates causing relative sea level to fall between the two periods of relative sea level rise elasticity. This hypothesis and others will be further tested using numerical simulations.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lisbeth Prøsch-Danielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger

W. Fjeldskaar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Andre institusjoner
1 - 2 av 2