Cristin-prosjekt-ID: 406264
Sist endret: 4. januar 2010 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 406264
Sist endret: 4. januar 2010 00:00
Prosjekt

Ressursbruk i beltet mellom Låg- og Høg-Jæren fra førromersk jernalder og fram til i dag, med vekt på stølsdrift.

prosjektleder

Lisbeth Prøsch-Danielsen
ved Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
 • Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Naturgeografi • Annen arkeologi • Vegetasjonshistorie

Emneord

Utmark

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ressursbruk i beltet mellom Låg- og Høg-Jæren fra førromersk jernalder og fram til i dag, med vekt på stølsdrift.

Sammendrag

Overordnet mål: Belyse endringer i ressursbruken, og da særlig utmarksressursene, i et område på overgangen mellom Låg- og Høg-Jæren fra førromersk jernalder og fram til i dag. Delmål: 1. Sammenstille eksisterende kunnskap om ressursutnyttelse i området, både skriftlig og verbalt gjennom litteratursøking og intervjuer. 2. Få en forståelse av begrepet/betegnelsen ?støl? i overgangssonen mellom Låg-Jæren og Høg-Jæren. 3. Samle inn daterbart materiale fra kulturminner og myrer i området for å kunne tydeliggjøre utviklingslinjer/-modeller for ressursbruk i tid og rom. 4. Om mulig finne årsakene til de ulike scenariene.

Vitenskapelig sammendrag

Overordnet mål: Belyse endringer i ressursbruken, og da særlig utmarksressursene, i et område på overgangen mellom Låg- og Høg-Jæren fra førromersk jernalder og fram til i dag. Delmål: 1. Sammenstille eksisterende kunnskap om ressursutnyttelse i området, både skriftlig og verbalt gjennom litteratursøking og intervjuer. 2. Få en forståelse av begrepet/betegnelsen ?støl? i overgangssonen mellom Låg-Jæren og Høg-Jæren. 3. Samle inn daterbart materiale fra kulturminner og myrer i området for å kunne tydeliggjøre utviklingslinjer/-modeller for ressursbruk i tid og rom. 4. Om mulig finne årsakene til de ulike scenariene.

Tittel

The exploitation of natural resources at the Jæren escarpment (transition between Låg-Jæren and Høg-Jæren) from the Pre Roman period until the present with focus on summer farm practices.

Sammendrag

During the last decade the Museum of Archaeology in Stavanger has made efforts on illustrating the use of marginal land in outfield areas in the low-lying part of Jæren. In this project the overall object is to gain a wider understanding of the exploitation of the out-lying fields (used as pastures, for haymaking, peat cutting e.g.) further up- and eastwards at the Jæren escarpment, Høg-Jæren and Njåfjell, in the time interval ca. 500 BP until present. Firstly, by increasing the knowledge of the age, function and context of the different cultural heritage objects/monuments, sites and cultural landscapes during interviews, compilation of available literature, field registrations and sampling of material for 14C dates. Secondly, by placing the cultural heritage objects/monuments and sites into a natural science context by applying pollen analysis. Thirdly, the results will be presented as different development paths in time and space. Special focus will be put on continuity or discontinuity in summer farm practise versus permanent farms or cotter?s farms. These areas are today threatened by reforestation, cultivation and new plans for windmills. This development makes it a task of high relevance to investigate and document the cultural imprints in the area and the long-term cultural history. Regarding status of field surveys and registrations of cultural heritage in the area these are basically lacking.

Vitenskapelig sammendrag

During the last decade the Museum of Archaeology in Stavanger has made efforts on illustrating the use of marginal land in outfield areas in the low-lying part of Jæren. In this project the overall object is to gain a wider understanding of the exploitation of the out-lying fields (used as pastures, for haymaking, peat cutting e.g.) further up- and eastwards at the Jæren escarpment, Høg-Jæren and Njåfjell, in the time interval ca. 500 BP until present. Firstly, by increasing the knowledge of the age, function and context of the different cultural heritage objects/monuments, sites and cultural landscapes during interviews, compilation of available literature, field registrations and sampling of material for 14C dates. Secondly, by placing the cultural heritage objects/monuments and sites into a natural science context by applying pollen analysis. Thirdly, the results will be presented as different development paths in time and space. Special focus will be put on continuity or discontinuity in summer farm practise versus permanent farms or cotter?s farms. These areas are today threatened by reforestation, cultivation and new plans for windmills. This development makes it a task of high relevance to investigate and document the cultural imprints in the area and the long-term cultural history. Regarding status of field surveys and registrations of cultural heritage in the area these are basically lacking.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lisbeth Prøsch-Danielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger

Karoline Daugstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
1 - 2 av 2