Cristin-prosjekt-ID: 406270
Sist endret: 5. januar 2011 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 406270
Sist endret: 5. januar 2011 00:00
Prosjekt

Etnogenese og kongerikernes opkomst i Danmark - et multi etnisk perspektiv

prosjektleder

Mads Ravn
ved Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordisk arkeologi • Sosialhistorie

Emneord

Vikingtid • Folkevandringstid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2009 Slutt: 1. september 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Etnogenese og kongerikernes opkomst i Danmark - et multi etnisk perspektiv

Sammendrag

Introduktion og problem: Etnogense og identitet er komplicerede begreber, men ikke desto mindre vigtige at håndtere i arkæologi og historiefagene (Woodward 2000; Insoll 2007; Lawler 2008). Flere eksempler fra unge nationer, som har misbrugt disse begreber til at retfærdiggøre deres nation og den ledende etniske stamme springer i øjenene (Chirikure & Pikirayi 2008). Også historiske eksempler fra Nazi-tyskland skræmmer, hvor den ledende "germanske stamme" brugte historiens ret til at refærdiggøre sin ekspansion (Olsen 1997). Siden har man bare set flere sådanne misbrug, sidst på Balkan og de nye demokratier i Østeuropa og Rusland men også i Afrika og Asien. Dette projekt forsøger at diskutere disse begreber og bruge det danske kongeriges opkomst som case. Traditionelt tænker man ofte på nye nationer men i dette projekt vil jeg se indad og udfordre en "gammel nations" historie i dette kritiske lys. Det tusinde år gamle danske kongerige vil blive diskuteret ikke bare i et recent historisk perspektiv på 100 år som en del historikere har gjort (Østergård 2004; Meer & Mouritsen 2009), men i et endnu længere perspektiv der rækker mere end 1000 år tilbage i tid. Hypotese og materiale Ved at sammenstille kilderne fra den sene jernalder og tidlige vikingetid og middelalder (ca. 400-1200 e.Kr.) fremkommer der et heterogent billede af danernes etnogenese. Hvor etnogenesen hidtil har været set som homogent dansk helt tilbage til kong Gorm, ja af mange helt til 200 tallet e.Kr., udfordrer jeg denne tese og foreslår at det nuværende sydskandinaviske område (Danmark og Skåne) har bestået af flere etniske enheder, der har kæmpet imod og nogle gange sammen om en fælles identitet og hegemoni. Etnicitet har været et af midlerne til at retfærdiggøre forskellige grupperingers magt. Jeg lægger i denne artikel vægt på jydernes etnicitet og dynasti, der overtager magten i 900 tallets i Jelling. Projektet forsøger altså at sandsynliggøre jyderne som en etnisk ligeværdig udfordrer (peer polity) til danernes hegemoni. Jeg gennemgår alle kilder - arkæologiske, skriftlige, numismatiske, stednavne, runesten, osv - på tværs af fag og tid i perioden fra 400 e.Kr. til 1300 e.kr. Argumentet er at kun ved en samlet vurdering af alle kilder kan aspekter som identitet og etnicitet sandsynliggøres. Jeg arbejder desuden videre med resultaterne fra Hermanson afhandling fra 2002, der i de skriftlige kilder fra 1200 tallets Danmark underbygger en horisontal social struktur, snarere end en vertikal feudal struktur, der traditionelt er fremhævet af danske historikere. I en horisontal social struktur, foreslår jeg, kan man lægge ind etnicitet såvel som andre politiske alliancer der blev foretaget i denne periode som beskrevet af Amory af goterne i det 6 århundrede (Amory 1997). Mål: Målet er flere artikler og/eller et større skriftligt arbejde, der går i dybden med disse komplicerede emner. Der er for tiden færdiggjort et manus der ligger til vurdering. Perspektiver og gennemføring Artiklen udfordrer således en homogen national tænkning i nordisk historie- og arkæologiforsking, og kan ses som et oplæg til en længere forskningssatsning.

Vitenskapelig sammendrag

Introduktion og problem: Etnogense og identitet er komplicerede begreber, men ikke desto mindre vigtige at håndtere i arkæologi og historiefagene (Woodward 2000; Insoll 2007; Lawler 2008). Flere eksempler fra unge nationer, som har misbrugt disse begreber til at retfærdiggøre deres nation og den ledende etniske stamme springer i øjenene (Chirikure & Pikirayi 2008). Også historiske eksempler fra Nazi-tyskland skræmmer, hvor den ledende "germanske stamme" brugte historiens ret til at refærdiggøre sin ekspansion (Olsen 1997). Siden har man bare set flere sådanne misbrug, sidst på Balkan og de nye demokratier i Østeuropa og Rusland men også i Afrika og Asien. Dette projekt forsøger at diskutere disse begreber og bruge det danske kongeriges opkomst som case. Traditionelt tænker man ofte på nye nationer men i dette projekt vil jeg se indad og udfordre en "gammel nations" historie i dette kritiske lys. Det tusinde år gamle danske kongerige vil blive diskuteret ikke bare i et recent historisk perspektiv på 100 år som en del historikere har gjort (Østergård 2004; Meer & Mouritsen 2009), men i et endnu længere perspektiv der rækker mere end 1000 år tilbage i tid. Hypotese og materiale Ved at sammenstille kilderne fra den sene jernalder og tidlige vikingetid og middelalder (ca. 400-1200 e.Kr.) fremkommer der et heterogent billede af danernes etnogenese. Hvor etnogenesen hidtil har været set som homogent dansk helt tilbage til kong Gorm, ja af mange helt til 200 tallet e.Kr., udfordrer jeg denne tese og foreslår at det nuværende sydskandinaviske område (Danmark og Skåne) har bestået af flere etniske enheder, der har kæmpet imod og nogle gange sammen om en fælles identitet og hegemoni. Etnicitet har været et af midlerne til at retfærdiggøre forskellige grupperingers magt. Jeg lægger i denne artikel vægt på jydernes etnicitet og dynasti, der overtager magten i 900 tallets i Jelling. Projektet forsøger altså at sandsynliggøre jyderne som en etnisk ligeværdig udfordrer (peer polity) til danernes hegemoni. Jeg gennemgår alle kilder - arkæologiske, skriftlige, numismatiske, stednavne, runesten, osv - på tværs af fag og tid i perioden fra 400 e.Kr. til 1300 e.kr. Argumentet er at kun ved en samlet vurdering af alle kilder kan aspekter som identitet og etnicitet sandsynliggøres. Jeg arbejder desuden videre med resultaterne fra Hermanson afhandling fra 2002, der i de skriftlige kilder fra 1200 tallets Danmark underbygger en horisontal social struktur, snarere end en vertikal feudal struktur, der traditionelt er fremhævet af danske historikere. I en horisontal social struktur, foreslår jeg, kan man lægge ind etnicitet såvel som andre politiske alliancer der blev foretaget i denne periode som beskrevet af Amory af goterne i det 6 århundrede (Amory 1997). Mål: Målet er flere artikler og/eller et større skriftligt arbejde, der går i dybden med disse komplicerede emner. Der er for tiden færdiggjort et manus der ligger til vurdering. Perspektiver og gennemføring Artiklen udfordrer således en homogen national tænkning i nordisk historie- og arkæologiforsking, og kan ses som et oplæg til en længere forskningssatsning.

Tittel

Ethnogenesis and the making of Kingdoms in Denmark - a multi-ethnic view

Sammendrag

Ethnogenesis and identity are complicated concepts often abused in archaeological and historical disciplines. Not only Nazi-Germany but also many recent examples all over the world spring to mind. This paper discusses this problem and claims that the misuse of ethnicity and identity is not only prevalent among new nations. A self-critical view challenging the authorised heritage discourse of an old nation ? the Danish - reveals that there is a constant threat around us for being embraced by national narratives and unilateral mono-causal explanations. In a revision of multiple sources, archaeological, numismatic, written, place-names etc. a heterogeneous pattern of multiple regions appear in the sources between AD 400-1300 in Southern Scandinavia. On the basis of this the national unity of the Danish Kingdom back to the 6th century and King Gorm is questioned. It is claimed that a national history-writing tradition created in the 19th century emphasised such a unity as a response to the national catastrophe in 1864 where large parts of Schleswig and Holstein were lost to the German federation. In fact a review of the sources reveals a much less unified history of Denmark, where regional and ethnic centrifugal conflicts were present. Finally it is argued that the Jutes comprised a significant peer to the Danish during the middle ages. A peer polity model for the formation of the Danish Nation during the early and high middle ages is explored and it is argued that such a horizontal model is more likely to trace in the sources than a vertical feudal model.

Vitenskapelig sammendrag

Ethnogenesis and identity are complicated concepts often abused in archaeological and historical disciplines. Not only Nazi-Germany but also many recent examples all over the world spring to mind. This paper discusses this problem and claims that the misuse of ethnicity and identity is not only prevalent among new nations. A self-critical view challenging the authorised heritage discourse of an old nation ? the Danish - reveals that there is a constant threat around us for being embraced by national narratives and unilateral mono-causal explanations. In a revision of multiple sources, archaeological, numismatic, written, place-names etc. a heterogeneous pattern of multiple regions appear in the sources between AD 400-1300 in Southern Scandinavia. On the basis of this the national unity of the Danish Kingdom back to the 6th century and King Gorm is questioned. It is claimed that a national history-writing tradition created in the 19th century emphasised such a unity as a response to the national catastrophe in 1864 where large parts of Schleswig and Holstein were lost to the German federation. In fact a review of the sources reveals a much less unified history of Denmark, where regional and ethnic centrifugal conflicts were present. Finally it is argued that the Jutes comprised a significant peer to the Danish during the middle ages. A peer polity model for the formation of the Danish Nation during the early and high middle ages is explored and it is argued that such a horizontal model is more likely to trace in the sources than a vertical feudal model.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mads Ravn

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Danernes rige i et multietnisk perspektiv.

Ravn, Mads. 2009, Fuglsømødet. UISVitenskapelig foredrag
1 - 1 av 1