Cristin-prosjekt-ID: 406272
Sist endret: 27. desember 2018 11:28

Cristin-prosjekt-ID: 406272
Sist endret: 27. desember 2018 11:28
Prosjekt

Steinalderjegere ved Store Myrvatnet - Arkeologisk analyse av utnyttelsen av fjellområdene i Sørvest-Norge i tidlig etter-istid, 10,000-9000 (C-14) år før nåtid. (Godkjent som internt AM/UiS prosjekt nr. 1006).

prosjektleder

Sveinung Bang-Andersen
ved Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nordisk arkeologi

Emneord

Eldre steinalder • Jakt • Reinsdyr • Mesolitikum

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2007 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Steinalderjegere ved Store Myrvatnet - Arkeologisk analyse av utnyttelsen av fjellområdene i Sørvest-Norge i tidlig etter-istid, 10,000-9000 (C-14) år før nåtid. (Godkjent som internt AM/UiS prosjekt nr. 1006).

Sammendrag

Hovedformålet er to-delt: 1) Å framlegge (publisere) det arkeologiske funnmaterialet framkommet ved Myrvatnet i perioden 1973-2009, slik at det blir tilgjengelig både for et internasjonalt forskningsmiljø, og for norske kollegaer og studenter som ønsker å forske på delaspekter nved materialet. 2) Å studere aspekter jeg selv finner særlig interessante og viktige, og som kan undersøkes innenfor en realistisk tidsramme - Boplassenes opprinnelige beliggenhet, omgivelser og faktiske funksjon - Den første bruk av fjellet i Sør-Rogaland f.o.m. 9800 C-14 år (11,500 kalenderår) før nåtid, i lys av generell bosetningshistorie, klimaforhold og lokal landskapsutvikling. Innholdsdisposisjon for planlagt avhandling er utarbeidet 2008-01-25.

Vitenskapelig sammendrag

Hovedformålet er to-delt: 1) Å framlegge (publisere) det arkeologiske funnmaterialet framkommet ved Myrvatnet i perioden 1973-2009, slik at det blir tilgjengelig både for et internasjonalt forskningsmiljø, og for norske kollegaer og studenter som ønsker å forske på delaspekter nved materialet. 2) Å studere aspekter jeg selv finner særlig interessante og viktige, og som kan undersøkes innenfor en realistisk tidsramme - Boplassenes opprinnelige beliggenhet, omgivelser og faktiske funksjon - Den første bruk av fjellet i Sør-Rogaland f.o.m. 9800 C-14 år (11,500 kalenderår) før nåtid, i lys av generell bosetningshistorie, klimaforhold og lokal landskapsutvikling. Innholdsdisposisjon for planlagt avhandling er utarbeidet 2008-01-25.

Tittel

Stone Age hunters at Lake Myrvatnet - A study of human exploitation of the mountain areas in Southwest Norway during the early Postglacial, 10,000-9000 (C-14) y. BP. (Approved AM/UiS research project no. 1006)

Sammendrag

The main research aim is two-fold: 1) To present (publish) the total archaeological inventory found 1973-2009 at Lake Myrvatnet, making it available for further studies both to an international academic audience, and to archaeologists and students in Norway. 2) To study main aspects and important details concerning - The topographic setting and actual function of the sites - The pioneer use of the mountains of South Rogaland after 9800 C-14 y. (11,500 solar years) BP, in the light of the general settlement history, climate and local landscape development. A scheme of the contents of a main thesis was worked out 2008-01-25.

Vitenskapelig sammendrag

The main research aim is two-fold: 1) To present (publish) the total archaeological inventory found 1973-2009 at Lake Myrvatnet, making it available for further studies both to an international academic audience, and to archaeologists and students in Norway. 2) To study main aspects and important details concerning - The topographic setting and actual function of the sites - The pioneer use of the mountains of South Rogaland after 9800 C-14 y. (11,500 solar years) BP, in the light of the general settlement history, climate and local landscape development. A scheme of the contents of a main thesis was worked out 2008-01-25.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sveinung Bang-Andersen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger
1 - 1 av 1