Cristin-prosjekt-ID: 406286
Sist endret: 29. januar 2010 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 406286
Sist endret: 29. januar 2010 00:00
Prosjekt

"Dybdestudium av et bergmalingsfelt i Sandnes Rogaland"

prosjektleder

Mari Høgestøl
ved Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Arkeologi

Emneord

Maling • Arkeologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2007 Slutt: 31. desember 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Dybdestudium av et bergmalingsfelt i Sandnes Rogaland"

Sammendrag

På lokaliteten finnes de eneste bergmaleriene som hittil er funnet mellom Hardangerfjorden og Lista. Motivene er dyrefigurer samt en "gitterfigur". Hovedmålet for undersøkelsen er å framskaffe utvidet kunnskap om bildemotivene og bruk av stedet som fangstlokalitet og mulig kultsted i steinalderen. Det har blitt foretatt nyfotografering av figurene og dykking foran lokaliteten med lovende resultater. Noe feltarbeid gjenstår.

Vitenskapelig sammendrag

På lokaliteten finnes de eneste bergmaleriene som hittil er funnet mellom Hardangerfjorden og Lista. Motivene er dyrefigurer samt en "gitterfigur". Hovedmålet for undersøkelsen er å framskaffe utvidet kunnskap om bildemotivene og bruk av stedet som fangstlokalitet og mulig kultsted i steinalderen. Det har blitt foretatt nyfotografering av figurene og dykking foran lokaliteten med lovende resultater. Noe feltarbeid gjenstår.

Tittel

"Investigation of a rock painting site in Sandnes, SW Norway"

Sammendrag

The only rock painting site in SW Norway between Hardanger fjord and the Lista peninsula is documented and analysed in depth by use of different photographic techniques, underwater archaeology and comparative archaeological research.

Vitenskapelig sammendrag

The only rock painting site in SW Norway between Hardanger fjord and the Lista peninsula is documented and analysed in depth by use of different photographic techniques, underwater archaeology and comparative archaeological research.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mari Høgestøl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger

Endre Elvestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Åge Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger

Sveinung Bang-Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger
1 - 4 av 4