Cristin-prosjekt-ID: 406347
Sist endret: 3. september 2012 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 406347
Sist endret: 3. september 2012 00:00
Prosjekt

The Philosophy of Computer Games

prosjektleder

Tarjei Mandt Larsen
ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medievitenskap og journalistikk • Filosofi • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

Filosofi • Dataspill

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2007 Slutt: 1. august 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The Philosophy of Computer Games

Sammendrag

Internasjonal antologi om filosofiske problemer relatert til dataspill redigert av Tarjei Mandt Larsen, John Richard Sageng og Hallvard Fossheim

Vitenskapelig sammendrag

Internasjonal antologi om filosofiske problemer relatert til dataspill redigert av Tarjei Mandt Larsen, John Richard Sageng og Hallvard Fossheim

Tittel

The Philosophy of Computer Games

Sammendrag

International anthology on philosophical problems related to computer games edited by Tarjei Mandt Larsen, John Richard Sageng and Hallvard Fossheim.

Vitenskapelig sammendrag

International anthology on philosophical problems related to computer games edited by Tarjei Mandt Larsen, John Richard Sageng and Hallvard Fossheim.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tarjei Mandt Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Stavanger

Hallvard Fossheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

John Richard Sageng,

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 3 av 3