Cristin-prosjekt-ID: 406359

Cristin-prosjekt-ID: 406359
Prosjekt

Symfoni Nr.2

prosjektleder

Svein Hundsnes
ved Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Musikkvitenskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1998 Slutt: 1. desember 1998

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Symfoni Nr.2

Sammendrag

Symfoni i 3 satser, durata ca,22 min. Besetning : 2222 4331 3perc strykere

Vitenskapelig sammendrag

Symfoni i 3 satser, durata ca,22 min. Besetning : 2222 4331 3perc strykere

Tittel

Symphony No.2

Sammendrag

Symphony in 3 movements, orchestrated for 2222 4331 3perc strings

Vitenskapelig sammendrag

Symphony in 3 movements, orchestrated for 2222 4331 3perc strings

prosjektdeltakere

prosjektleder

Svein Hundsnes

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger
1 - 1 av 1