Cristin-prosjekt-ID: 406362

Cristin-prosjekt-ID: 406362
Prosjekt

Troms-kvekerne og deres utvandring til Amerika

prosjektleder

Hans Eirik Aarek
ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Historie

Emneord

Historie • Norge • Troms • Amerika • Emigrasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 8. januar 1996 Slutt: 15. august 2000

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Troms-kvekerne og deres utvandring til Amerika

Sammendrag

En kartlegging av kvekermisjon som amerikanske, engelske og norske kvekere drev i Troms fra 1853 og en beskrivelse av framveksten av kvekergrupper i Målselv og Tromsø i 1850 og 1860-årene. Et forsøk på å gi bakgrunnen for deres emigrasjon til USA i 1861-1864 og på å finne ut hvor de slo seg ned i Amerika og hvorvidt de beholdt sin kvekertilknytning i sitt nye hjemland.

Vitenskapelig sammendrag

En kartlegging av kvekermisjon som amerikanske, engelske og norske kvekere drev i Troms fra 1853 og en beskrivelse av framveksten av kvekergrupper i Målselv og Tromsø i 1850 og 1860-årene. Et forsøk på å gi bakgrunnen for deres emigrasjon til USA i 1861-1864 og på å finne ut hvor de slo seg ned i Amerika og hvorvidt de beholdt sin kvekertilknytning i sitt nye hjemland.

Tittel

The Troms Quakers and their emigration to America

Sammendrag

A survey of Quaker mission by American, British and Norwegian Quakers in Troms in Northern Norway from 1853, and an account of the growth of Quaker groups in Målselv and Tromsø in the 1850s and 1860s. An attempt is made to describe the background of their emigration to America in 1861-64, and to find where they settled and whether they remained associated with Quakers in their new homeland.

Vitenskapelig sammendrag

A survey of Quaker mission by American, British and Norwegian Quakers in Troms in Northern Norway from 1853, and an account of the growth of Quaker groups in Målselv and Tromsø in the 1850s and 1860s. An attempt is made to describe the background of their emigration to America in 1861-64, and to find where they settled and whether they remained associated with Quakers in their new homeland.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hans Eirik Aarek

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger
1 - 1 av 1