Cristin-prosjekt-ID: 406507
Sist endret: 8. juni 2017, 14:54

Cristin-prosjekt-ID: 406507
Sist endret: 8. juni 2017, 14:54
Prosjekt

Simulering av Krevende Maritime Operasjoner (SIMAR)

prosjektleder

Cato Bjørkli
ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 5.100.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 200858

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teknologi • Marin teknologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Simulering av Krevende Maritime Operasjoner (SIMAR)

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektets hovedmål er å fremskaffe tilstrekkelig kunnskap om menneskelige faktorer i simulering av krevende maritime operasjoner til å kunne utvikle en ny generasjon simulatorer. Kjennetegnet ved den fremtidige simulatoren er at effekter av simulatortre ningen kan måles direkte, både i simulatoren (i form av prestasjonsmål), og i de faktiske maritime operasjonene (i form av redusert risiko, færre ulykker, mindre oljeutslipp, og reduserte kostnader ifbm. tap av utstyr og teknologi):

1)Utvikling av mennes kelige prestasjonsmål basert på relevante parametre i simulator.

Det er nå for komplisert å visualisere informasjon om hvordan man presterer i en simulatorsituasjon. Derfor bør man utvikle et grunnlag for software som gjør dette mulig.

2) Styring av kontrollen av scenarier i simulator:

Hovedaspektet ved dette delprosjektet er å forbedre måten 'treneren' styrer et scenarie på. Optimalisering av dette menneske-teknologi grensesnittet fordrer implementering av såkalt interaksjonsdesign. Hvordan skal fo rskning på interaksjonsdesign kunne tilpasses til å forbedre denne typen av grensesnitt? Det foreligger ingen slike beskrivelser i forskningslitteraturen per i dag.

3) Kunnskap om læringsprosessen i simulatorer:

Det finnes forsvinnende lite litteratur som omtaler læringsprosessen i maritime simulatorer. Vi er derfor avhengig av å forske på hvordan prinsipper for menneskelig læring kan 'oversettes' og implementeres i maritime simulatorer.

4) Strategi for implementering av kunnskap om menneskelige fakt orer (Human Factors):

For å implementere kompetansen som her beskrives, er man avhengig av en strategi for å implementere tankegangen i hele organisasjonen. Det finnes noe litteratur på dette, da spesielt ISO standard 13407. Denne er imidlertid utviklet for web-baserte tjenester, og man har et behov for å implementere denne typen strategisk tankegang i store og komplekse organisasjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Cato Bjørkli

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Kjell Ivar Øvergård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for maritime operasjoner ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Automated assessment of docking manoeuvres: When do we know when an operator performs well?

Bjørkli, Cato Alexsander; Øvergård, Kjell Ivar. 2012, Scandinavian Maritime Conference 2012. USNVitenskapelig foredrag
1 - 1 av 1