Cristin-prosjekt-ID: 406539
Sist endret: 20. januar 2017, 13:54

Cristin-prosjekt-ID: 406539
Sist endret: 20. januar 2017, 13:54
Prosjekt

RHYME

prosjektleder

Jo Herstad
ved Forskningsgruppen for design av informasjonssystemer ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for design ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 12.319.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 201473

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Industri- og produktdesign • Musikkterapi • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

Sosiale medier • Sensorisk interaksjon • Interaksjonsdesign • Nye Medier og Mobil kommunikasjon • Musikk og helse • Taktile medier

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2010 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

RHYME

Sammendrag

RHYME-prosjektets mål er å bedre helse og livskvalitet for personer med omfattende funksjonsnedsettninger, gjennom bruk av "samskapende ting". Dette er IKT-baserte ting som er interaktive, mobile og multimodale, og som kommuniserer trådløst og "intelligent", etter musikalske, narrative og kommunikative prinsipper. Dette er intelligente ting, som motiverer mennesker å spille, samarbeide og samskape, og derigjennom reduserer passivitet og isolasjon og bedrer helse og velvære.Innen prosjektet skal det gjenn omføres 4 empiriske studier og det skal utvikles kunnskap gjennom design av 3 generasjoner av prototyper, i samarbeid med Haug Spesialskole, brukere og omsorgspersoner. Prosjektet er et samarbeid mellom ledende institusjoner innen fagfeltene interaksjonsd esign, industridesign, universell utforming og musikk og helse; Design v Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO), Informatikk v Universitetet i Oslo og Senter for Musikk og Helse ved Norges Musikkhøgskole.

Vitenskapelig sammendrag

The goal of the RHYME project is to improve health and quality of life for persons with severe disabilities, through use of "co-creative tangibles". These are ICT based, mobile, networked and multimodal things, which communicate following musical, narrative and communicative principles. They are interactive, social, intelligent things that motivate people to play, communicate and co-create, and thereby reduce passivity and isolation, and strengthen health and well-being.In the project we will carry out 4 empirical studies and develop knowledge by design of 3 generations of co-creative tangibles in collaboration with Haug School and Resource Centre, users and families. The project is a collaboration between leading institutions in the fields of Interaction Design, Tangible Interaction, Industri al Design, Universal Design and Music and Health; Design at Oslo School of Architecture and Design (AHO), Informatics at University of Oslo and Centre for Music and Health at Norwegian Academy of Music.

Metode

Design research, action research, user studies, video observations of families with children with disabilities

Utstyr

http://rhyme.no/?page_id=10

Tittel

RHYME

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jo Herstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Forskningsgruppen for design av informasjonssystemer ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Birgitta Cappelen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for design ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Karette Stensæth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole
Aktiv cristin-person

Even Ruud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole
Aktiv cristin-person

Anders-Petter Andersson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for design ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Umberto Eco’s notions of the ‘open work’ and the ‘field of possibilities’: New perspectives on music therapy and co-creation?

Stensæth, Karette; Eide, Ingelill, B.. 2016, British Journal of Music Therapy (BJMT). NMHVitenskapelig artikkel

Health Improving Multi-Sensorial and Musical Environments.

Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. 2016, 10th Audio Mostly Conference: A Conference on Interaction with Sound . AHO, NTNUVitenskapelig foredrag

Møte mellom menneske og maskin, inkluderende teknologi.

Andersson, Anders-Petter; Foss, Marte Helene. 2016, Oppland arbeiderblad. NTNULeserinnlegg

Vitalizing Welfare Technology – a new paradigm in health technology.

Cappelen, Birgitta. 2016, EHiN 2016 - Future Health og European Telemedicine Conference. AHOFaglig foredrag

Polly World, Interactive Installation.

Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. 2016, EHealth in Norway (EHiN 2016). AHOKunstutstilling
1 - 5 av 157 | Neste | Siste »