Cristin-prosjekt-ID: 406567
Sist endret: 11. desember 2014 13:13

Cristin-prosjekt-ID: 406567
Sist endret: 11. desember 2014 13:13
Prosjekt

”Gammel vane- vond å vende” Kan helseatferd bedres hos personer med overvekt og/eller som er i risiko for å utvikle type 2 diabetes?- en studie av HUNT deltakere og kommunale frisklivstilbud

prosjektleder

Ingrid Sørdal Følling
ved Kirurgisk klinikk ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2012 Slutt: 1. august 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

”Gammel vane- vond å vende” Kan helseatferd bedres hos personer med overvekt og/eller som er i risiko for å utvikle type 2 diabetes?- en studie av HUNT deltakere og kommunale frisklivstilbud

Metode

Delt kvantitativ og kvalitativ metode

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ingrid Sørdal Følling

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kirurgisk klinikk ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Anne-Sofie Helvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kristian Midthjell

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Bård Eirik Kulseng

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Vegar Rangul

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet
1 - 5 av 5