Cristin-prosjekt-ID: 406716
Sist endret: 22. juni 2016, 16:14

Cristin-prosjekt-ID: 406716
Sist endret: 22. juni 2016, 16:14
Prosjekt

Utdanning for bærekraftig utvikling i barnehagen

prosjektleder

Marianne Presthus Heggen
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Emneord

Adult pedagogy • Bærekraft • Helse og miljø / Miljøvern • Barnehagepedagogikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Sted
Marianne Presthus Heggen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2012 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utdanning for bærekraftig utvikling i barnehagen

Tittel

Education for sustainable development in early childhood education

Sammendrag

Utvikling av kartleggingsverktøy for arbeid med utdanning for bærekraftig utdanning i barnehager. Kartleggingsverktøyet er internasjonalt, med utprøving i 11 nasjoner foredlt på fem verdensdeler. Prosjektet er tilknyttet OMEP.

Vitenskapelig sammendrag

Utvikling av kartleggingsverktøy for arbeid med utdanning for bærekraftig utdanning i barnehager. Kartleggingsverktøyet er internasjonalt, med utprøving i 11 nasjoner foredlt på fem verdensdeler. Prosjektet er tilknyttet OMEP.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marianne Presthus Heggen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Kari Grutle Nappen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Ida Lervik Midtbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Andrea Synnøve Blomsø Eikset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Helen Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Tverrfagllighet i arbeidet med et tverrfaglig tema - utdanning for bærekraftig utvikling.

Heggen, Marianne Presthus. 2015, FoU-konferansen 2015: Forskningssamarbeid på tvers av HiB. HVLVitenskapelig foredrag

Natural sciences and outdoor education as a Foundation for children's understanding of sustainability.

Andersson, Linnea Therese; Asphaug, Lene K.; Bekkevold, Vilde H.; Muri, Lisbet; Eian, Jonas J.; Greffel, Nathalia; Stamnes, Kim K.; Bergsvik, Eli; Klepsvik, Karen; Heggen, Marianne Presthus. 2015, 67th OMEP World Assembly and Conference. HVLVitenskapelig foredrag

Bærekraftig utvikling i norske barnehager - et spørsmål om naturfølelse?

Heggen, Marianne Presthus. 2015, Fagbokforlaget. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

An interdisciplinary narrative dialogue to enhance our understanding of education for sustainable development in early childhood education.

Bakken, Yvonne; Grindheim, Liv Torunn; Hauge, Kjellrun Hiis; Heggen, Marianne Presthus. 2015, Negotiating neglected narratives. Unpacking stories of children and teachers in educational practices. HVLVitenskapelig foredrag

Forskjeller og motsetninger som vilkår for læring i et samarbeid om tverrfaglig undervisning.

Bakken, Yvonne; Grindheim, Liv Torunn; Hauge, Kjellrun Hiis; Heggen, Marianne Presthus. 2015, Lærerprofesjonens mangfold og muligheter. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »