Cristin-prosjekt-ID: 406883
Sist endret: 21. juli 2014 09:03

Cristin-prosjekt-ID: 406883
Sist endret: 21. juli 2014 09:03
Prosjekt

Prosjektreiser Nordisk Optisk Teleskop (NOT)

prosjektleder

Per Vidar Barth Lilje
ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo

Finansiering

  • Norges forskningsråd
    Prosjektkode: 188910

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Astrofysikk, astronomi

Kategorier

Prosjektkategori

  • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prosjektreiser Nordisk Optisk Teleskop (NOT)

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Per Vidar Barth Lilje

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

SDSS J2222+2745: A GRAVITATIONALLY LENSED SEXTUPLE QUASAR WITH A MAXIMUM IMAGE SEPARATION OF 15."1 DISCOVERED IN THE SLOAN GIANT ARCS SURVEY.

Dahle, Håkon; Gladders, M. D.; Sharon, K.; Bayliss, M. B.; Wuyts, E; Abramson, L. E.; Koester, B. P.; Groeneboom, Nicolaas Ervik; Brinckmann, T. E.; Kristensen, M. T. mfl.. 2013, Astrophysical Journal (ApJ). MPE, UoMA, UoC, CFAHARVARD, UIO, KU, HUVitenskapelig artikkel

SEARCHING FOR COOLING SIGNATURES IN STRONG LENSING GALAXY CLUSTERS: EVIDENCE AGAINST BARYONS SHAPING THE MATTER DISTRIBUTION IN CLUSTER CORES.

Blanchard, P. K.; Bayliss, M. B.; McDonald, M.; Dahle, Håkon; Gladders, M. D.; Sharon, K.; Mushotzky, R.. 2013, Astrophysical Journal (ApJ). UoCB, UNIVMARYL, UoMA, MIoT(, UoC, CFAHARVARD, UIO, HUVitenskapelig artikkel

Arc Statistics.

Meneghetti, M.; Bartelmann, M.; Dahle, Håkon; Limousin, M.. 2013, Space Science Reviews. RH, INAF, AMU, UIO, INFNVitenskapelig oversiktsartikkel/review

SGAS 143845.1+145407: A BIG, COOL STARBURST AT REDSHIFT 0.816.

Gladders, M. D.; Rigby, J. R.; Sharon, K.; Wuyts, E; Abramson, L. E.; Dahle, Håkon; Persson, S. E.; Monson, A. J.; Kelson, D. D.; Benford, D. J. mfl.. 2013, Astrophysical Journal (ApJ). CARNEGIE, NASA, UoMA, UoC, UIO, CFAHARVARD, UoTaA, HUVitenskapelig artikkel

Combined strong and weak lensing analysis of 28 clusters from the Sloan Giant Arcs Survey.

Oguri, M.; Bayliss, M. B.; Dahle, Håkon; Sharon, K.; Gladders, M. D.; Natarajan, P.; Hennawi, J. F.; Koester, B. P.. 2012, Monthly notices of the Royal Astronomical Society. UTOKYO, UoC, NAOJ, CFAHARVARD, UIO, YU, HU, MPIAVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 5 av 5