Cristin-prosjekt-ID: 406916
Sist endret: 25. januar 2017, 16:32

Cristin-prosjekt-ID: 406916
Sist endret: 25. januar 2017, 16:32
Prosjekt

Reiselivsmonitor - Et nettbasert styringssystem for reiselivets utvikling

prosjektleder

Jan Velvin
ved Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 11.450.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 3000000
 • Andre
  Prosjektkode: 8000000
 • Egen institusjon
  Prosjektkode: 300000
 • Næringsliv
  Prosjektkode: 150000

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økonometri

Emneord

Analyse av turisme

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2012 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Reiselivsmonitor - Et nettbasert styringssystem for reiselivets utvikling

Vitenskapelig sammendrag

Målet for offentlige myndigheters satsing på reiseliv er økt verdiskapning og produktivitetsamt flere helårs arbeidsplasser i næringen. For å realisere målet er det nødvendig med øktinnovasjon, høy kvalitet og god kompetanse. Det satses store beløp på markedsføring avNorge internasjonalt og tiltak knyttet til å utvikle næringen lokalt og regionalt. Et viktigvirkemiddel for å nå målet om økt verdiskapning og produktivitet er næringens ogvirkemiddelapparatets tilgang på kontinuerlig oppdatert og kvalitetssikret informasjon ommarkedene og om hva som påvirker lønnsomhet i bedriftene og i næringen. Dette prosjektetsmål er å utvikle et nettbasert informasjonssystem - en monitor – som skal gi brukerne(reiselivsbedrifter, destinasjonsselskaper, virkemiddelapparat og FoU miljøer) tilgang tilkontinuerlig oppdatert og kvalitetssikret informasjon om reiselivets utvikling. Slikinformasjon vil gi brukerne bedre grunnlag for beslutninger om næringsutvikling samtprodukt- og markedsutvikling. Informasjonen som gjøres tilgjengelig gjennom monitoren vilogså kunne brukes av forskere som trenger empiri for å utvikle forskningsbasert kunnskap omreiselivet. Prosjektet skal ta for seg alle aspekter rundt utviklingen av monitoren, herunder (1)valg og utvikling av indikatorer som skal inngå i systemet samt metoder for datafangst, (2)utvikling av databaseløsningen der informasjonen skal gjøres tilgjengelig og (3) utvikling avden pedagogiske plattformen som skal sikre at dataene blir lett tilgjengelige for brukerne avinformasjonssystemet. En pilotstudie i Buskerud skal gjennomføres for å teste de ulikeaspektene ved monitoren.

Metode

Samfunnsvitenskapelig Tverrfaglig

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Velvin

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Marit Gunda Gundersen Engeset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Håvard Ness

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for økonomi, markedsføring og jus ved Universitetet i Sørøst-Norge

Cathrine Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Einar Lier Madsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Entreprenørskap, innovasjon og regional utvikling ved Nordlandsforskning
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Using a Dashboard-based Statistical Information System to Support Online Learning - The Tourism Monitor Project.

MacKinnon, Lachlan; Velvin, Jan; Graven, Olaf Hallan; Bacon, Liz. 2015, Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). USN, UoGVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Gjesteundersøkelse i Lofoten.

Madsen, Einar Lier; Vinogradov, Evgueni; Velvin, Jan. 2015, USN, NORDLFORSKRapport
1 - 2 av 2