Cristin-prosjekt-ID: 406936
Sist endret: 15. januar 2015 16:08
Cristin-prosjekt-ID: 406936
Sist endret: 15. januar 2015 16:08
Prosjekt

EUROFORGEN The Eurpoean Forensic Genetics Network of excellence

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk

Tittel

EUROFORGEN The Eurpoean Forensic Genetics Network of excellence

Vitenskapelig sammendrag

Se http://arken.umb.no/~theg/Projektflyer%20Euroforgen%20final.pdf

prosjektdeltakere