Cristin-prosjekt-ID: 406999
Sist endret: 14. mai 2014, 15:11

Cristin-prosjekt-ID: 406999
Sist endret: 14. mai 2014, 15:11
Prosjekt

Barnehagelærernes profesjonshistorie

prosjektleder

Anne Greve
ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnehagelærernes profesjonshistorie

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Greve

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Morten Solheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Turid Thorsby Jansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 3 av 3