Cristin-prosjekt-ID: 407158
Sist endret: 11. januar 2018 16:56

Cristin-prosjekt-ID: 407158
Sist endret: 11. januar 2018 16:56
Prosjekt

Turnus som innovasjon i Agder

prosjektleder

Nina Amble
ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Kvinesdal kommune

Klassifisering

Emneord

Arbeidstidsordninger • Heltid/ Deltid • Innovasjon i offentlig sektor

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 1. mai 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Turnus som innovasjon i Agder

Vitenskapelig sammendrag

Utvikle nye turnusordninger basert på store-/hele stillinger

Metode

Aksjonsforskning/-nettverk

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nina Amble

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Liv Karen Snerthammer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Flekkefjord kommune

Mette Hamre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Paula Akselsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Innovation in Public Care.

Amble, Nina. 2016, Edward Elgar Publishing. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kvinners deltid og likestilling på Agder.

Olsen, Torunn Skåltveit; Amble, Nina; Magnussen, May-Linda. 2013, Portal forlag. NORCE, OSLOMET, UIAVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 2 av 2