Cristin-prosjekt-ID: 407174
Sist endret: 30. januar 2014 15:59

Cristin-prosjekt-ID: 407174
Sist endret: 30. januar 2014 15:59
Prosjekt

Mestring og organisering i arbeid med mennesker - om bra arbeid for grepa damer

prosjektleder

Nina Amble
ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2000 Slutt: 11. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mestring og organisering i arbeid med mennesker - om bra arbeid for grepa damer

Sammendrag

Basert på observerte mestringsstrategier, utvikle et refleksjonsverktøy for bedre mestring av krevende relasjoner i arbeid med mennesker.Prosjektet retter seg mot organisering av arbeid og læring i praksis; hvordan det daglige arbeidet gitt mulighet til læring er kilden til arbeidsmotivasjon og godt arbeidsmiljø.

Vitenskapelig sammendrag

Dr.avhandling basert på tre forsknings-og utviklingsprosjekt i moderne tjenesteyting.1. Arbeidsmiljø og mestring i norsk luftransport2. Refleksjon, handling mestring i pleie og omsorgstjenesten3. Fasilitatoropplæring i bruk av mestringsverktøyet: Hjerte, hode, hender.

Metode

Aksjonsforskning/interaktiv forskning.I samarbeid med grupper av ansatte i de norske flysselskapene og i den kommunale helsetjenesten utvikle en metode for refleksjon og læring i arbeid.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nina Amble

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Elisabeth Gjerberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Heidi Enehaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Asbjørn Grimsmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Ulla Forseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 5