Cristin-prosjekt-ID: 407218
Sist endret: 31. januar 2021 10:14

Cristin-prosjekt-ID: 407218
Sist endret: 31. januar 2021 10:14
Prosjekt

Informasjonskompetanse og kunnskapsutvikling i helsetjenester til eldre

prosjektleder

Hilde Trygstad
ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. januar 2011 Slutt: 15. august 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Informasjonskompetanse og kunnskapsutvikling i helsetjenester til eldre

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hilde Trygstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved VID vitenskapelige høgskole

Sissel Egge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2