Cristin-prosjekt-ID: 407231
Sist endret: 8. januar 2015, 14:05

Cristin-prosjekt-ID: 407231
Sist endret: 8. januar 2015, 14:05
Prosjekt

Critical Democratic Competence and Classroom Discussion (CDkomp)

prosjektleder

Kjellrun Hiis Hauge
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Emneord

Matematikkdidaktikk • Norskdidaktikk • Samfunnsfagsdidaktikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2012 Slutt: 1. juni 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Critical Democratic Competence and Classroom Discussion (CDkomp)

Sammendrag

I prosjektet vil vi studere hvordan diskusjoner i klasserommet forutsetter, utvikler og danner kritisk demokratisk kompetanse på ungdomstrinnet. I Norge er det alminnelig akseptert at elevers diskusjoner fremmer læring. Gjennom kvantitative undersøkelser vil vi søke innsikt i hvilket omfang diskusjoner foregår, hvilke samtaleformer diskusjonene foregår innenfor og hvilket innhold som diskuteres. Vi søker innsikt i vilkår for klasserommets samtalepraksis. I kvalitative studier av et mindre utvalg av lærere og elever, vil vi søke mer detaljert innsikt i elever og læreres motivasjon for, erfaring i og kunnskaper knyttet til utforskende og forpliktende samtaler om læring. Forskere og lærere vil danne «professional pairs», der de enes om samarbeidsform som grunnlag for utviklingsarbeid i klasserommet og for å bygge et fruktbart forskningsmessig design. Dette ses i lys av å utvikle en metodologi karakterisert som «developmental and collaborative research design». Retoriske analyser, samtaleanalyser og analyser av narrative og sosiale mønstre vil brukes til å få innsikt i på hvilke måter og i hvilken grad demokratisk tenke- og væremåte etableres og utvikles gjennom muntlig samspill i skolen. Vi ser for oss at prosjektets funn gir grunnlag for å utvikle et rammeverk til bruk for lærere som ønsker å fremme kritisk demokratisk kompetanse gjennom klasseromssamtaler. Undersøkelsene er rettet mot praksis innenfor alle skolefag. De utvikles i samarbeid mellom forskere i didaktikk i samfunnsfag, matematikk og norsk

Vitenskapelig sammendrag

I prosjektet vil vi studere hvordan diskusjoner i klasserommet forutsetter, utvikler og danner kritisk demokratisk kompetanse på ungdomstrinnet. I Norge er det alminnelig akseptert at elevers diskusjoner fremmer læring. Gjennom kvantitative undersøkelser vil vi søke innsikt i hvilket omfang diskusjoner foregår, hvilke samtaleformer diskusjonene foregår innenfor og hvilket innhold som diskuteres. Vi søker innsikt i vilkår for klasserommets samtalepraksis. I kvalitative studier av et mindre utvalg av lærere og elever, vil vi søke mer detaljert innsikt i elever og læreres motivasjon for, erfaring i og kunnskaper knyttet til utforskende og forpliktende samtaler om læring. Forskere og lærere vil danne «professional pairs», der de enes om samarbeidsform som grunnlag for utviklingsarbeid i klasserommet og for å bygge et fruktbart forskningsmessig design. Dette ses i lys av å utvikle en metodologi karakterisert som «developmental and collaborative research design». Retoriske analyser, samtaleanalyser og analyser av narrative og sosiale mønstre vil brukes til å få innsikt i på hvilke måter og i hvilken grad demokratisk tenke- og væremåte etableres og utvikles gjennom muntlig samspill i skolen. Vi ser for oss at prosjektets funn gir grunnlag for å utvikle et rammeverk til bruk for lærere som ønsker å fremme kritisk demokratisk kompetanse gjennom klasseromssamtaler. Undersøkelsene er rettet mot praksis innenfor alle skolefag. De utvikles i samarbeid mellom forskere i didaktikk i samfunnsfag, matematikk og norsk

Metode

I 2013 vil forskningsarbeidet avgrenses til a) å følge to lærere som arbeider for å fremme elevers kritisk demokratiske kompetanse gjennom klasseromsdiskusjoner der samfunnsaktuelle tema står sentralt. Det vil innebære tilrettelegging og nærstudier av undervisnings-situasjoner og -forløp.b) å studere studien Morgendagens samfunnsborgere og undersøke hvordan data i den åpne databasen kan bidra til å belyse vår kvalitative studie og for at funn i denne kvalitative studien kan belyse problemstillinger som data i databasen reiser. Fokus 2013 skal gi grunnlag for å utvikle design for den planlagte kvantitative delen av CDcomp som vi ønsker å igangsette 2014

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjellrun Hiis Hauge

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Vibeke Vågenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Toril Eskeland Rangnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Rune Herheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Ragnhild Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »