Cristin-prosjekt-ID: 407235
Sist endret: 13. januar 2015 09:55

Cristin-prosjekt-ID: 407235
Sist endret: 13. januar 2015 09:55
Prosjekt

Sykemelding og sorg

prosjektleder

Line Christoffersen
ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2012 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sykemelding og sorg

Sammendrag

Dette prosjektet handler om sykemelding i sorg. Personer som rammes av brå dødsfall vil foruten det første sjokket, ofte oppleve sterke kroppslige reaksjoner og sterke etterreaksjoner som søvnforstyrrelser, konsentrasjons- og hukommelsesvansker, irritasjon, sinne og problemer i samspillet med omgivelsene. Dette er helt naturlige sorgreaksjoner, og ikke symptomer på sykdom. Sorg er et krevende landskap å ferdes i, og for de aller fleste er det vanskelig å kombinere full jobb med akutt sorg. Arbeidskapasiteten er sterkt redusert, og mange har behov kortere eller lengre fravær fra arbeid. I Norge i dag er imidlertid ikke sorg en gyldig grunn til å bli sykmeldt, det finnes ingen sorgdiagnose, og sykmelding er derfor den eneste reelle muligheten for ikke å måtte gå tilbake til jobb umiddelbart etter dødsfallet. Fastlegene må finne den diagnosen, eller psykiske plagen, som passer best i forhold til pasientens sorgplager. Dette betyr at fastlegene skriver derfor ut sykmeldinger med gale diagnoser. Innenfor legestanden er mange ukomfortable med dette. Mange mennesker opplever det som belastende å få en sykdomsdiagnose som depresjon, og har opplevd utilsiktede negative konsekvenser av diagnosen. Det er derfor behov for å utvikle et system for sykmelding/sorgmelding som er best mulig tilpasset etterlatte i sterk sorg sin reelle situasjon.

Vitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet handler om sykemelding i sorg. Personer som rammes av brå dødsfall vil foruten det første sjokket, ofte oppleve sterke kroppslige reaksjoner og sterke etterreaksjoner som søvnforstyrrelser, konsentrasjons- og hukommelsesvansker, irritasjon, sinne og problemer i samspillet med omgivelsene. Dette er helt naturlige sorgreaksjoner, og ikke symptomer på sykdom. Sorg er et krevende landskap å ferdes i, og for de aller fleste er det vanskelig å kombinere full jobb med akutt sorg. Arbeidskapasiteten er sterkt redusert, og mange har behov kortere eller lengre fravær fra arbeid. I Norge i dag er imidlertid ikke sorg en gyldig grunn til å bli sykmeldt, det finnes ingen sorgdiagnose, og sykmelding er derfor den eneste reelle muligheten for ikke å måtte gå tilbake til jobb umiddelbart etter dødsfallet. Fastlegene må finne den diagnosen, eller psykiske plagen, som passer best i forhold til pasientens sorgplager. Dette betyr at fastlegene skriver derfor ut sykmeldinger med gale diagnoser. Innenfor legestanden er mange ukomfortable med dette. Mange mennesker opplever det som belastende å få en sykdomsdiagnose som depresjon, og har opplevd utilsiktede negative konsekvenser av diagnosen. Det er derfor behov for å utvikle et system for sykmelding/sorgmelding som er best mulig tilpasset etterlatte i sterk sorg sin reelle situasjon.

Metode

Spørreskjema designes ved hjelp av QuestBack, og gjennomføres som en elektronisk, online spørreundersøkelse.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Line Christoffersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Asbjørn Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Etterlattes erfaringer med sykmelding.

Christoffersen, Line. 2013, Oss foreldre imellom. OSLOMETFagartikkel

Sorg og sykmelding. Etterlattes erfaringer med sykmelding etter brå død.

Christoffersen, Line; Johannessen, Asbjørn. 2013, OSLOMETRapport
1 - 2 av 2