Cristin-prosjekt-ID: 408279
Sist endret: 10. april 2015 15:06
Cristin-prosjekt-ID: 408279
Sist endret: 10. april 2015 15:06
Prosjekt

Antologi om kunst og kunstdidaktikk

prosjektleder

Kristin Bergaust
ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for estetiske fag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • Egen institusjon

Klassifisering

Emneord

Kunstformidling • Kunstdidaktikk • Billedterapi • Dramapedagogikk • Samtidskunst • Kunstnerisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 25. januar 2013 Slutt: 25. juni 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Antologi om kunst og kunstdidaktikk

Vitenskapelig sammendrag

Antologien tar utgangspunkt i de estetiske fagenes forhold mellom teori og praksis, der det kunstnerisk skapende og det sanselige erfarte møter refleksive og teoretiske perspektiver. Bidragene dekker et tverrestetisk område som omfatter samtidskunst, kunstformidling, kunstdidaktikk, billedterapi og drama- og teaterkommunikasjon. De presenteres i en tverrfaglig,vitenskapelig kontekst og rettes mot undervisning og forskning i estetiske fag.

Metode

Skrivegruppe

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristin Bergaust

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Boel Christensen-Scheel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Marit Akerø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Venke Aure

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Sissel Gunnerød

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »