Cristin-prosjekt-ID: 409066
Sist endret: 4. februar 2015 11:31
Cristin-prosjekt-ID: 409066
Sist endret: 4. februar 2015 11:31
Prosjekt

Lær ute!

prosjektleder

Elisabeth Iversen
ved Realfag og teknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Miljøvitenskap og naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Finansiering

 • Egen institusjon

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Naturfagundervisning • Videregående skole

Tidsramme

Avsluttet
Start: 30. januar 2013 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lær ute!

Sammendrag

Jeg følger et utvalgt lærerstudenter gjennom et studieår og kartlegger deres tanker om uteundervisning, om de gjennomfører uteundervisning i praksisperioden og i så fall hvordan de gjør det.

Vitenskapelig sammendrag

Jeg følger et utvalgt lærerstudenter gjennom et studieår og kartlegger deres tanker om uteundervisning, om de gjennomfører uteundervisning i praksisperioden og i så fall hvordan de gjør det.

Metode

Design-based research

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Realfag og teknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Gudrun Jonsdottir

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Realfag og teknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Aksel Hugo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Realfag og teknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 3 av 3