Cristin-prosjekt-ID: 409066
Sist endret: 4. februar 2015 11:31
Cristin-prosjekt-ID: 409066
Sist endret: 4. februar 2015 11:31
Prosjekt

Lær ute!

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Finansiering

Klassifisering

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk

Tittel

Lær ute!

Sammendrag

Jeg følger et utvalgt lærerstudenter gjennom et studieår og kartlegger deres tanker om uteundervisning, om de gjennomfører uteundervisning i praksisperioden og i så fall hvordan de gjør det.

Vitenskapelig sammendrag

Jeg følger et utvalgt lærerstudenter gjennom et studieår og kartlegger deres tanker om uteundervisning, om de gjennomfører uteundervisning i praksisperioden og i så fall hvordan de gjør det.

Metode

Design-based research

prosjektdeltakere