Cristin-prosjekt-ID: 409182
Sist endret: 31. januar 2013 09:45

Cristin-prosjekt-ID: 409182
Sist endret: 31. januar 2013 09:45
Prosjekt

Oppsummering av forskning om lokal forvaltning i verneområder

prosjektleder

Eirin Hongslo
ved Landskap og samfunn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon

Emneord

Naturvern • Miljø- og ressursforvaltning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. november 2012 Slutt: 1. juni 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Oppsummering av forskning om lokal forvaltning i verneområder

Sammendrag

I forbindelse med innføring av ny modell for forvaltning av store verneområder fra 2011, skaffe oversikt over foreliggende forskning på temaet i Norge. Ambisjonen er å få oversikt både over kunnskapsstatus og kunnskapsbehov.

Vitenskapelig sammendrag

I forbindelse med innføring av ny modell for forvaltning av store verneområder fra 2011, skaffe oversikt over foreliggende forskning på temaet i Norge. Ambisjonen er å få oversikt både over kunnskapsstatus og kunnskapsbehov.

Metode

Workshop der relevante forskere presenterer sine prosjekter og deres erfaringer diskuteres med representanter for forvaltningenDokumentstudie av foreliggende forskningsrapporter og -artikler.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eirin Hongslo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Landskap og samfunn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Sissel Hovik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Aase-Kristine Aasen Lundberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for by- og regionplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Ingrid Agathe Bay-Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Miljø, klima og naturressurser ved Nordlandsforskning
1 - 4 av 4