Cristin-prosjekt-ID: 409363
Sist endret: 23. februar 2015, 14:11

Cristin-prosjekt-ID: 409363
Sist endret: 23. februar 2015, 14:11
Prosjekt

Feedback, medvirkning og motivasjon i skolen

prosjektleder

Bjørg Herberg Gloppen
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon

Telefon
47 62 51 76 91
Sted
Bjørg Herberg Gloppen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 31. januar 2013 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Feedback, medvirkning og motivasjon i skolen

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn for prosjektet. Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark og to av høgskolens partnerskoler Fagerlund skole og Kirkenær skole. Ringsaker kommune deltar i Utdanningsdirektoratets satsing på vurdering for læring. I satsingen er feedback en hovedkomponent. Dette representerer en forandring i fokus fra prosjektet Bedre vurderingspraksis (2007), der fokus var på utvikling av nasjonale kjennetegn. Skolene i sørdelen av Ringsaker kommune deltar skoleåret 2013-2014 i et kompetansehevingsprosjekt innen vurdering for læring. Høgskolen i Lillehammer er ekstern bidragsyter. Vi er interessert i å se om denne kompetansehevingen har innvirkning på feedback kulturen i skolen. Det vi ønsker er å gjennomføre et forskningsprosjekt, der vi spesielt ser på følgende: • Hvordan kan elevene bli mer motiverte for å delta aktivt i egen læringsprosess? (fokusområder: Feedback, medvirkning og motivasjon) NTNU utfører kvantitativ forskning og det intervjues om den nasjonale satsningen på vurdering for læring, hvor utvikling av skolens feedback kultur inngår. Men det finnes lite kvalitativ forskning på effekten på klasseromspraksis av ulike kick-off samlinger og gruppe samlinger ledet av eksterne kompetanse miljøer. Gjennom kvalitative forskningsmetoder ønsker vi å studere dette. Kommunikasjonsmønster står sentralt i dette prosjektet og det vil bla. i tillegg bli undersøkt hvordan læreren bruker potensialet i interaktive tavler for å stimulere til undersøkende og kritisk samtale. I dette prosjekt er vi inspirert av modellen som finnes i Feedback i Skolen (Hartberg, Dobson og Gran, 2012), Feedback på elever med svake læreforutsetninger (Dobson og Søby, 2012) og Elevmedvirkning i praksis. Fra deltakerdemokrati til forhandling i klasserom. (Mikalsen, Nes og Dobson, 2014) og Interactive whiteboards (IWB) as an artefact to support a dialogical learning space. Evidence from Norwegian primary schools (Nes og Wikan 2013). Vår metode tar utgangspunkt i kritisk realisme. Kritisk realisme er utviklet i tekster skrevet av Roy Bhaskar. Hovedhensikten er å identifisere mekanismer og strukturer som påvirker et fenomen; i dette tilfellet feedback- praksis, elevmedvirkning og motivasjon i klasserommet. Vår kontaktperson i Ringsaker kommune er Geir Willard. Mål for lærings- og forskningsutbytte i prosjektet: Gjennom følgeforskning i klasser på to trinn på både Fagerlund og Kirkenær skoler, samt deltakelse på team møter, sammen med skolenes deltakelse på kompetansehevingsprogram drevet av Høgskolen i Lillehammer, forventer vi å se følgende lærings- og forskningsutbytte av dette prosjektet. Hovedmål: Kunnskap om hvordan lærere implementerer ny viten om vurdering for læring, spesielt med fokus på feedback, motivasjon og medvirkning.

Metode

• «Skygging» av deltakende lærere • Kartlegging av kommunikasjon i klasserommet • Innhenting av andre former for dokumentasjon som for eksempel kartlegging av eksiterende kompetanse i vurdering for læring ved oppstart høsten 2013 • Innhenting av informasjon om antatt behov for kompetanseheving på området • Samtaler med lærerne etter observasjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørg Herberg Gloppen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Kari Nes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Gerd Nora Wikan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Stephen Roderick Dobson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Feedback, participation and motivation in School.

Gloppen, Bjørg Herberg; Sofienlund, Hege Besserud. 2015, NERA Konferansen , 43rd. HINNVitenskapelig foredrag

Feedback, medvirkning og motivasjon : læreres vurderingspraksis og elevers motivasjon.

Gloppen, Bjørg Herberg; Dobson, Stephen R; Andersen, William W.; Christiansen, Victoria P.; Sofienlund, Hege B.. 2014, HINNRapport
1 - 2 av 2