Cristin-prosjekt-ID: 409440
Sist endret: 15. januar 2018 12:27

Cristin-prosjekt-ID: 409440
Sist endret: 15. januar 2018 12:27
Prosjekt

VulClim - The geography of social vulnerability, environmental hazards and climate change

prosjektleder

Haakon Lein
ved Institutt for geografi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for geografi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 196346

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Naturgeografi • Samfunnsgeografi

Emneord

Samfunnssikkerhet og krisehåndtering • Sosial sårbarhet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Sted
Haakon Lein

Tidsramme

Avsluttet
Start: 31. januar 2007 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

VulClim - The geography of social vulnerability, environmental hazards and climate change

Vitenskapelig sammendrag

The study modified, applied and evaluated a model for environmental risk assessment, here termed ‘The vulnerability of a place model', as a means for studying the potential impact of future extreme climatic events in Norwegian regions. The aim of the project was to assess whether such a modified model could be used for assessing the potential regional impacts of future extreme climatic events. This included both an assessment of data needs, data availabilities, as well as potential usefulness for long term planning and local disasters preparedness. (The was funded by the Research Council of Norway).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Haakon Lein

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for geografi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Paivi Lujala

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for geografi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jan Ketil Rød

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for geografi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Adaptation of social vulnerability indicators to context.

Holand, Ivar Svare. 2014, NTNUDoktorgradsavhandling

The lifeline issue in social vulnerability indexing: A review of indicators and discussion of indicator application.

Holand, Ivar Svare. 2014, Natural Hazards Review. NORD, NTNUVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Quantifying vulnerability to flooding induced by climate change: The case of Verdal, Norway.

Lujala, Päivi; Lein, Haakon; Rosvoldaune, Rita. 2014, Norsk Geografisk Tidsskrift. NTNUVitenskapelig artikkel

Sosial sårbarhet kartlagt for norske kommuner.

Lujala, Paivi; Holand, Ivar Svare; Rød, Jan Ketil. 2013, Akademika forlag. NORD, NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kartlegging av infrastruktursårbarhet.

Holand, Ivar Svare; Rød, Jan Ketil. 2013, Akademika forlag. NORD, NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »